Mannen en zorg: denken maar nog niet doen?

Door: E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit  13-12-2006

Mannen en zorg: denken maar nog niet doen? 

Geachte redactie,

Vandaag verschijnt de Emancipatiemonitor 2006 (SCP/CBS), waarin een beeld geschetst wordt van de ontwikkelingen in het emancipatieproces van de afgelopen jaren. E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving, vindt vooral de resultaten voor mannen zorgelijk. Mannen zijn op bepaalde punten wel geëmancipeerder gaan denken, maar zij handelen er niet naar: het heeft geen gevolg voor hun arbeidsparticipatie en hun aandeel in het huishouden.

Geëmancipeerde opvattingen
In 2004 vindt 83% van de jonge mannen herverdeling van huishoudelijk werk belangrijk, in 1981 was dit 69%. Het aandeel mannen dat denkt dat het huisvrouwschap evenveel voldoening geeft als een betaalde baan, nam af van 22% in 1984 tot 18% in 2002.
Jonge mannen hebben ook steeds minder bezwaar tegen buitenshuis werken van moeders. In 2004 had één op de tien jonge mannen bezwaar tegen werkende moeders van schoolgaande kinderen. In 1970 was dat vier op de tien.

Ongeëmancipeerd gedrag
Mannen hebben de herverdeling van arbeid en zorgtaken zelf niet in de praktijk gebracht. De tijd die mannen besteden aan onbetaalde arbeid is nauwelijks toegenomen. Sterker nog: de laatste tien jaar (1995 tot 2005) is het gemiddeld aantal uren dat mannen aan onbetaalde arbeid per week besteden, afgenomen van 21,2 naar 19,8 uur. Ook zijn mannen nauwelijks minder gaan werken. Het gemiddeld aantal arbeidsuren van werkende mannen van 21-49 jaar is van 38 uur in 1988 afgenomen tot 37 uur in 2004.

Good practice: mannen aan zet voor gender equality
E-Quality heeft zitting in de klankbordgroep van het Europese project Pariteia, ‘mannen aan zet voor gender equality’. Dit project is opgezet door de European Movement in Brussel (met steun van de EU) en verbindt organisaties in Italië, Letland, Nederland, Polen en Spanje. Een van de acties van dit project is de verspreiding van een intentieverklaring, waarmee ondertekenaars verklaren een meer rechtvaardige verdeling van taken en functies tussen mannen en vrouwen actief te willen bevorderen.

Beleid
De Nederlandse overheid heeft streefcijfers opgesteld in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010. Voor 2010 zou het aandeel van mannen in de onbetaalde arbeid 40% moeten zijn (zie het E-Quality webdossier Beleidsdoelen Emancipatiebeleid). Uit de Emancipatiemonitor blijkt dat het zorgaandeel van mannen de afgelopen tien jaar blijft steken tussen 35 en 36%. Deze ontwikkeling laat haarscherp zien dat het nieuwe kabinet er goed aan doet om de komende regeerperiode in te zetten op actieve bevordering van de zorgparticipatie van mannen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Agaath Beuk of Tim de Jong (070) 3659 777.


E-Quality is het kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving. Hét centrum waar feiten, cijfers, onderzoeksgegevens en praktijkvoorbeelden samenkomen. Wat resulteert in onafhankelijke en objectieve analyse en advies voor politici en beleidsmakers bij rijksoverheid, provincie en gemeente. Met als doel de kwaliteit en effectiviteit van het beleid te verbeteren en ongelijkheden tussen vrouwen en mannen van verschillende etnische achtergronden verder te verkleinen.

Meer informatie over E-Quality: www.e-quality.nl


Contact E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share