Emid start 'zoeken en attenderen' bij Ministerie

Emid start 'zoeken en attenderen' bij Ministerie van Emid Consult

Door: Emid Consult  25-03-2009

dinsdag 24 maart 2009 11:13

Emid is gestart met de implementatie van Autonomy Pan-Enterprise Search bij een Ministerie in Den Haag.

Samen met M&I Partners in Amersfoort zal Emid gefaseerd een zoektoepassing bouwen voor het binnenhalen van internet en externe informatie voor een geavanceerde nieuwsvoorziening voor de medewerkers.

De zoektoepassing zal het mogelijk maken dat medewerkers snel en efficient kunnen zoeken, geattendeerd worden als nieuwe informatie beschikbaar komt die voor hun relevant is en ook informatie met elkaar kunnen delen.

Het project bestaat uit het verfijnen van de functionele eisen en wensen via workshops en door middel van korte iteraties zoekfunctionaliteit aan de gebruikers beschikbaar te stellen.

Over Emid Consult
Emid implementeert vanaf 1990 geavanceerde en uitdagende enterprise search toepassingen. Emid adviseert over kennis- en informatiemanagement, Unified Information Access en end-user experience. Emid implementeert en biedt ondersteuning en hosting voor zoektoepassingen. De oplossingen van Emid onderscheiden zich doordat ze integreren met vrijwel ieder portaal, CMS en zoektechnologie en een grote mate van beheerbaarheid bezitten. Implementaties zijn gedaan voor Shell, Ministerie van Defensie, SZW, Justitie, Algemene Zaken, LNV, VROM, BuZa, Postbus 51, DSM, de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Universiteitsbibliotheek van Utrecht, Provincie Noord-Holland, Philips, de Vlaamse Infolijn, PwC, Consumentenbond, European Space Agency en het CVZ

Voor meer informatie:
Ronald Baan
Directeur
+31-6-514 38 269
[email protected]