Zalm geeft ondernemers sigaar uit eigen doos

Door: Haags Juristen College  29-09-2006

Triomfantelijk presenteerde het kabinet zijn laatste Rijksbegroting. Een groeiende economie. Lastenverlichting voor iedereen. Eindelijk weer uit de rode cijfers. Je zou haast denken: het gaat zo goed met Nederland, we kunnen ons nu wel weer een links kabinet veroorloven.

En dat is precies wat de peilingen voorspellen. Een meerderheid van links en extreem-links die de bloemetjes weer gaan buiten zetten. Want de politiek is net een vrouw op dieet: nauwelijks heeft ze de broekriem aangehaald of ze trekt de vleespotten weer open. Een begrotingsoverschot van 700 miljoen? Gefeliciteerd. Met rentekosten van 14 miljard op een staatsschuld van 274 miljard voorwaar een hele prestatie. Een lastenverlichting van 1 miljard? Gefeliciteerd. Op een begroting van 157 miljard hakt dat er lekker in. En dan hebben we het nog niet over gemeentelijke en andere decentrale lasten. De totale belastingdruk op inkomen, winst, dividend, vermogen, consumptie, vererving en andere zonden blijft ruim 70%.

In het Haagse grootboek voor 2007 gaan de Vennootschapsbelastingtarieven dan wel omlaag, maar de grondslag wordt verbreed. Bijvoorbeeld door de verrekening van verliezen te beperken, zodat deze na negen jaar verdampen. Verlies blijkt dus een privé-probleem, winst een collectief goed om te nationaliseren. Zo wil de fiscus wel de lusten maar niet de lasten. De lastenverlichting die het bedrijfsleven is toebedeeld is budgetair grotendeels neutraal en cosmetisch bedoeld. Buitenlandse investeerders kijken vooral naar nominale tarieven als ze een vestigingsplaats kiezen. De effectieve belastingdruk is immers nauwelijks te berekenen. Wat niet weet wat niet deert. Met zijn misleidende prijspolitiek doet de fiscus niet onder voor een ordinaire telecom-provider.

De staat lijdt aan chronisch overgewicht en zelfs een zogenaamd rechts kabinet krijgt daar slechts een onsje af. Maar - als de Haagse politiek faalt, kan de ondernemer zich van het Europese recht bedienen. Mazen en al. Doet de fiscus zelf ook. Zijn privileges voor buitenlands kapitaal (rulingpraktijk, concernfinanciering) zijn veroordeeld als verboden staatssteun en schadelijke belastingconcurrentie voor andere lidstaten.
Met de groepsrentebox probeert de fiscus opnieuw een stuk van de koek naar zich toe te trekken. Het Haags Juristen College op zijn beurt gelooft niet in het verdelen van de koek, maar in het vergroten ervan:
economische groei door lage belastingen. Met zijn tax efficient holdingstructuren biedt deze adviespraktijk liever steun aan het MKB en concurrentie aan de fiscus. Zo kunnen ondernemers hun effectieve belastingdruk halveren. Uiteindelijk zal de politiek die kant ook op moeten, alleen duurt het dan nog 50 jaar. Wie niet zolang kan wachten moet het Haags Juristen College bellen.


Contact Haags Juristen College

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share