HRM Seminar ‘Leeftijd Diversiteit’ op De Haagse Hogeschool

Door: Haagse Hogeschool  02-04-2007
Trefwoorden: Onderwijs, Hrm, Diversiteit

Onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt, het opschuiven van de pensioenleeftijd naar boven en de toenemende behoefte aan levenslang leren, is het goed functioneren van senior medewerkers in organisaties van groot belang. De HR-professional moet hierop antwoord geven. Hoe bouw je effectief aan intergenerationele teams bijvoorbeeld? Van de Bunt vertelt dat we in ons land nog lang niet zo ver zijn: ‘Er komt in ons land helaas nog steeds veel discriminatie op basis van leeftijd voor in bijvoorbeeld CAO’s of in sollicitatieprocedures. In personeelsadvertenties kun je soms tussen de regels door lezen dat men een jonger iemand zoekt als er bijvoorbeeld een ”energieke werkhouding” of “bruisende pro-actieve medewerker” wordt gevraagd.’

Het seminar wordt voor de verandering nu eens door een jonge expert geopend. Floor Slagter heeft haar Masterthesis aan de Vrije Universiteit zojuist afgerond over dit thema. Ze zal een presentatie houden getiteld “Kennismanagement bij oudere werknemers”. ‘Floor is onder mijn begeleiding afgestudeerd met haar bachelorscriptie over “Knowledge Management among the Older Workforce” dat dit voorjaar wordt gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of Knowledge Management, Vol. 11, no. 6, 2007. Ik vond het een goed idee om haar als jong talent te vragen als keynote-speaker’, aldus de lector HRM.

Tijdens het seminar zal ook aan de orde komen hoe je senioriteit en talentontwikkeling leeftijdsbewust kunt optimaliseren, legt Van de Bunt uit: ‘Het zit in de biologie van de mens dat een oudere persoon het leuk vinden om een jongere te coachen. Je hebt het dan over de meester-gezel-relatie. Jongeren vinden dat ook best leuk, maar je moet het als HR professional wel faciliteren. Je stapt als jongere niet zomaar op een oudere collega af en vraagt hem of haar je mentor te willen zijn.’

Volgens de lector is het inherent aan onze cultuur dat we mensen classificeren in een hokje: op basis van baan en leeftijd. Dan denken we genoeg te weten over iemand. Dat is niet overal zo volgens de lector: ‘In andere culturen spelen bijvoorbeeld tot op hoge leeftijd politieke leiders een belangrijke rol als adviseur. In onze samenleving is veel aandacht voor “young professionals”. Tot 35 zijn ze nog jong.’

Gezag en respect voor senioriteit in leidinggevende functies is erg belangrijk in bijvoorbeeld Aziatische organisaties. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de manier van leren. Van de Bunt:’ In Japan zie je dat sommige senior managers het prettiger vinden om online te leren omdat het voor hen moeilijk is om in een klassikale situatie toe te geven dat ze iets niet weten.’Trefwoorden: Diversiteit, Hrm, Lectoraten, Onderwijs, Vergrijzing,