HagaZiekenhuis bouwt in 2008 verder op financieel gezonde basis

Door: Hagaziekenhuis  16-06-2009
Trefwoorden: Financieel, Ziekenhuis, Gezond

Al enkele jaren achtereen realiseert het HagaZiekenhuis een stabiele groei van het eigen vermogen. Het ziekenhuis legt daarmee een solide fundament onder de bedrijfsvoering en de investeringsplannen. Het resultaat van het HagaZiekenhuis bedroeg in 2008, evenals in 2007, bijna 4 miljoen euro.

Huisvesting vernieuwen
Het HagaZiekenhuis heeft in 2008 constructief aan de vernieuwbouwplannen gewerkt. Er is een huisvestingsconcept ontwikkeld dat is gebaseerd op flexibiliteit. Het biedt de mogelijkheid om in te spelen op veranderende zorgvragen, maar anticipeert ook op de actuele internationale financieringsproblematiek. Dit is mogelijk dankzij een gefaseerde aanpak, waarbij de onderdelen na elkaar worden gerealiseerd, maar niet afhankelijk van elkaar zijn. Op die manier is de patiëntenzorg onder alle omstandigheden gewaarborgd, maar is er ook een veilig investeringsklimaat gecreëerd.



De vernieuwbouwplannen maken deel uit van het ontwikkelingsproces ‘Haga Vernieuwt’ en dat omvat alle aspecten van vernieuwbouw, nieuwe werkprocessen en bijbehorende ICT. Het plan is gereed en kenmerkt zich eveneens door flexibiliteit. Dit laatste is van belang om snel te kunnen inspelen op marktveranderingen.

Trefwoorden: Financieel, Gezond, Hagaziekenhuis, Jaarverslag, Ziekenhuis

Contact Hagaziekenhuis

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share