"250 Miljoen euro nodig voor innovatie in mkb en publieke sector"

"250 Miljoen euro nodig voor innovatie in mkb en publieke sector" van Hbo-raad

Door: Hbo-raad  16-02-2007
Trefwoorden: Transport, Onderwijs, Mkb

SIA presenteerde tijdens de bijeenkomst twee nieuwe publicaties over innovatie in het mkb en bij publieke instellingen, die zijn ondersteund door de RAAK-regeling. Deze publicaties betreffen de inmiddels 81 projecten.

MKB Innovatief
SIA vat de intensievering van de op termijn 250 miljoen euro samen onder de noemer 'MKB Innovatief'. Naast duurzame samenwerking tussen bedrijven - inclusief ondernemers in onderwijs, zorg en welzijn - met kennisinstellingen in de regio, willen de SIA-partners komen tot bovenregionale zwaartepuntvorming. Het gaat dan om bijvoorbeeld procesinnovatie voor metaalbedrijven. Het programma MKB Innovatief' adviseert nieuwe bedrijvigheid door overheidsopdrachten te stimuleren zoals ook in het coalitieakkoord wordt genoemd. 'Die benadering blijkt in de VS een zeer succesvolle manier te zijn om innovatie te stimuleren,' keek Hermans over de grenzen heen. 'Hiermee zullen wij in Nederland ook snel aan de slag moeten gaan.'

81 projecten
Met onder meer de RAAK-regeling hebben het mkb en publieke instellingen een veelbelovende start gemaakt, zo oordeelde Hermans. In 2005 en 2006 zijn in totaal 81 regionale innovatieprogramma’s opgestart. In totaal is er ruim 30 miljoen euro gemoeid met deze 81 programma’s waarvan RAAK bijna 20 miljoen euro bijdraagt. Daarin innoveren in nauwe samenwerking met de Nederlandse hogescholen ruim 700 mkb-bedrijven en een groeiend aantal publieke instellingen.

RAAK en Stichting Innovatie Alliantie
'RAAK' staat voor Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie. SIA is een samenwerkingsverband van MKB-Nederland, VNO-NCW, HBO-raad, TNO, Syntens en het Telematica Instituut. Zij willen kenniscirculatie tussen hogescholen en mkb bevorderen en het innovatief vermogen van het mkb stimuleren. Website: www.innovatie-alliantie.nl.


Voor meer informatie neemt u contact op met Paul Helbing, perswoordvoerder HBO-raad, tel. (070) 312 21 75.

Trefwoorden: Creatieve, Duurzaamheid, Energie, Hbo-raad, Hogescholen, Industrie, Innovatie, Innovatieplatform, Kennisinstellingen, Logistiek, Mkb, Onderwijs, Transport, Welzijn, Zorg,

Contact Hbo-raad

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share