Boeren bundelen kracht tegen onevenwichtig WTO-akkoord

Door: Lto Nederland  28-06-2006
Trefwoorden: Landbouw, Wereldhandel

Brussel mag niets meer toegeven in onderhandelingen over een nieuw akkoord over het vrijer maken van de wereldhandel. “Geen nieuwe, eenzijdige toezeggingen meer namens de Europese Unie. Tot hier en niet verder, dat is de enige positie die Europa moet innemen. Dat signaal moet Brussel nu luid en duidelijk in Genève afgeven”, zegt LTO-voorzitter Bart Jan Constandse.

De voorzitter van LTO Nederland vindt het hoogste tijd om stelling te nemen, omdat vanuit andere handelsblokken toenemende druk op Europa wordt uitgeoefend. Van 29 juni tot 2 juli a.s. wordt in Genève een poging op ministerieel niveau gedaan om nieuwe stappen vooruit te zetten in de moeizaam lopende onderhandelingen. In Brussel circuleren berichten als zou de Europese Commissie de EU-grenzen voor onder meer vlees (rundvee, pluimvee en varkens) en suiker en boter nog ruimer willen openstellen dan al in oktober 2005 was toegezegd.

Constandse constateert dat Europa in de onderhandelingen met andere grote handelsblokken meerdere keren water bij de wijn heeft gedaan door landbouwsubsidies te verminderen, importheffingen te verlagen en de exportsubsidies binnen afzienbare tijd te schrappen. Ook biedt Europa de minst ontwikkelde landen een voorkeursbehandeling voor hun handel. Concessies van andere handelspartners zoals de Verenigde Staten zijn tot nu toe nagenoeg uitgebleven. Volgens de LTO-voorzitter ”rest de EU geen andere mogelijkheid om een onverzettelijke positie in te nemen en te eisen dat andere handelsblokken nu eerst aan zet zijn.”

Bij de onderhandelingen, die in 2001 van start gingen, draait het om exportsteun, binnenlandse steun landbouw, markttoegang voor landbouw- en industrieproducten en het dienstenverkeer. De EU, de VS en grote opkomende economieën als Brazilië en India hebben tegengestelde belangen. De markttoegang voor landbouwproducten ligt Euopa zwaar op de maag, terwijl de VS vasthoudt aan binnenlandse subsidies voor de landbouw. Brazilië en India hechten zwaar aan een beperkte toegang voor industrieproducten en diensten.

Aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen in Genève heeft COPA, de koepel van landbouworganisaties in de Europese Unie, een ultiem beroep gedaan op de onderhandelaars om toe te werken naar een eerlijk en evenwichtig akkoord. Er moet toekomst blijven voor de boeren in Europa, zei COPA-voorzitter Schwarzböck vanmorgen tijdens een persbijeenkomst op een boerderij vlakbij Genève. De locatie dichtbij de onderhandelingsplaats was gekozen om te laten zien, dat gevolgen van een mogelijke overeenkomst direct op het bordje komen van de boeren; vooral zij gaan de prijs betalen van een eenzijdig WTO-akkoord.

Landbouworganisaties in ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, in totaal 53 verspreid over de hele wereld, stellen zich te weer tegen het voortgaande WTO-overleg. In een open brief, gisteren in de Financial Times, doen de organisaties namens 200 miljoen boeren een oproep om de zorg voor voedselkwaliteit en natuurlijke omgeving ’niet te verkopen voor handel’. Alle landen, zo staat in de oproep, hebben het recht hun landbouw zo te ontwikkelen, dat het aansluit bij de wensen van hun burgers waar het gaat om voedselkwaliteit en –zekerheid, alsook waar het gaat om de natuurlijk omgeving en dierenwelzijn.

Trefwoorden: Landbouw, Wereldhandel

Contact Lto Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share