Goed management met mineralen in melkveehouderij weer beloond

Door: Lto Nederland  10-03-2006
Trefwoorden: Landbouw, Tuinbouw, Belangenorganisatie

Rundveehouders positief over 'Handreiking bedrijfsspecifieke excretie'

Melkveehouders kunnen op korte termijn aan de slag met een nieuw instrument om aan te tonen dat de stikstof- en fosfaatexcretie van hun bedrijf lager is dan in forfaitaire tabel, die het ministerie van LNV in het nieuwe mestbeleid aanhoudt. Dit betekent ruimte voor ondernemers die met management en uitgekiende bedrijfssystemen de mineralenstromen beheersen.
LTO Rundveehouderij is positief over deze zogenoemde ’handreiking’ en verwacht dat vooral de groep intensieve melkveebedrijven met veel maïs in het rantsoen er baat bij zullen hebben. Deze groep moest mest afvoeren, die er in werkelijkheid niet was. Met het nieuwe instrument kunnen zij de werkelijkheid veel beter benaderen dan met de forfaitaire tabel.

’Handreiking bedrijfsspecifieke excretie’ heet het nieuwe instrument, dat het afgelopen jaar in projectvorm op initiatief van de vakgroep LTO Rundveehouderij is ontwikkeld. Naast het ministerie van LNV zijn hierbij van tal van organisaties bij betrokken geweest. Het project kon binnen het lopende project ‘Koeien en Kansen’ worden uitgewerkt en is gefinancierd door het Productschap Zuivel. De handreiking is gebaseerd op een (voer)balans- berekening.

LTO Rundveehouderij is vol lof over de samenwerking tussen de partijen, die een bevredigend resultaat heeft opgeleverd. Met een lagere excretie hoeft melkveehouder minder mest van zijn bedrijf elders af te (laten) zetten. In de Meststoffenwet had hij wel een mogelijkheid om af te kunnen wijken van de vaste tabel, maar de uitkomst ervan was tamelijk onzeker. Met de handreiking hebben ondernemers nu de ruimte en een heldere route om werkelijke mineralenstromen vast te stellen.

De handreiking die een dezer dagen door het ministerie van LNV zal worden gepubliceerd, is bij de melkveehouders goed gevallen. Kees Romijn, verantwoordelijk voor milieu binnen LTO Rundveehouderij, spreekt van een win-win situatie: het instrument is goed voor de boer en goed voor het milieu. ”Deze nieuwe rekenmethode helpt ons om de mineraleninput in de melkveehouderijsector verder terug te dringen. Dat is ook met het oog op de toekomst belangrijk. We hebben in Brussel de derogatie binnen weten te halen. Het is voor het perspectief van onze sector heel belangrijk dat we die uitzonderingspositie de komende jaren behouden. Met de handreiking kan naast de werkelijke excretie voor melkkoeien ook die voor het jongvee worden becijferd. Ook dat was een wens van onze vakgroep.”

Als bedrijven met de handreiking hun werkelijke stikstof- en fosfaatexcretie berekenen, krijgen ze tevens meer inzicht in de mogelijkheden om mineralenstromen op het bedrijf te sturen en waar mogelijk te beperken. Goed (mineralen)management wordt beloond met een lagere excretie. Dit gaat niet alleen op voor de intensief gevoerde bedrijven, maar alle melkveebedrijven. Melkveehouders moeten wel een extra inspanning leveren om de handreiking te kunnen gebruiken. Via de Melkvee-Academie wil de vakgroep LTO Rundveehouderij komende tijd zoveel mogelijk ondernemers kennis laten maken met handreiking.

Trefwoorden: Belangenorganisatie, Landbouw, Tuinbouw

Contact Lto Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share