Land- en tuinbouw scoren hoog met laag ziekteverzuim

Door: Lto Nederland  10-03-2006
Trefwoorden: Landbouw, Hrm, Tuinbouw

Het ziekteverzuim in de land- en tuinbouw behoort met 2,7 procent tot het laagste in Nederland. In de jaren 2001 en 2003 was het verzuim in de agrarische sector gemiddeld zelfs de helft lager dan het gemiddelde van alle andere werknemers in ons land, dat in die periode uiteen liep van 4,7 tot ruim 6,1 procent.
Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en SAZAS, dat zich namens de sociale partners in de agrarische sector richt op verzekeringen op het gebied van arbeid. Het ziekteverzuim van alle werknemers in Nederland vertoont vanaf 2002 een lichte daling met enige stabilisatie in 2005.

LTO-bestuurder Mans Vulto, portefeuillehouder sociaal zaken, is niet verbaasd over de relatief gunstige verzuimcijfers in de land- en tuinbouw. ’’Er wordt in de agrarische sector veel actie genomen om ziekte en uitval te voorkomen en uiteraard ook om te bereiken dat mensen onnodig langer ziek blijven. Met heel doelgerichte middelen zijn goede resultaat en te bereiken zijn. Onze inzet is breed en gelukkig levert dat ook wat op.’’
De voordelen beperken zich volgens Vulto tot de mensen die sneller beter zijn en weer aan het werk kunnen. Alle betrokkenen hebben er baat bij. Voor de verzekeraars wordt de schadelast beperkt en op den duur kunnen ook de premies voor werkgevers en werknemers omlaag.

De organisaties van werkgevers werknemers in de agrarisch sector zijn al jarenlang bezig om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zowel in collectief als individueel verband worden allerlei trajecten in gang gezet om mensen, die tijdelijk of langere tijd niet meer hebben gewerkt, weer aan de slag te helpen. Soms op dezelfde, al dan niet aangepaste werkplek, soms bij een andere werkgever.

Algemeen bekend is dat het meeste werk in de land- en tuinbouw fysieke arbeid is, zegt Vulto. ‘’Het is vaak pittig aanpakken en vaak niet het lichtste soort werk.” Voorkomen is beter dan genezen, dus staat preventie voorop. Gezondheidsklachten met rug en ledematen komen vaker voor dan elders, psychische klachten wat minder. Te samen vormen deze klachten het overgrote deel van het ziekteverzuim in de land- en tuinbouw.

Een paar jaar terug is een Arbo-convenant door onder anderen LTO Nederland afgesloten met het ministeries van SZW en LNV met als doel een verbetering van de arbeidsomstandigheden. De afgelopen jaren bovendien veel energie is gestoken in onderzoek naar risicofactoren bij het werken in de land- en tuinbouw en preventieve maatregelen om die risico’s te verminderen. Het bedrijfsleven heeft zelf ook de handen uit de mouwen gestoken en stappen gezet. Vooral door deze gerichte, preventieve aanpak is het ziekteverzuim sterk gedaald.’’

Trefwoorden: Belangenorganisatie, Hrm, Landbouw, Tuinbouw, Ziekteverzuim

Contact Lto Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share