LTO: 'Aanvraag toeslagrechten in elk geval indienen voor 15 mei'

Door: Lto Nederland  08-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Akkerbouw

LTO roept veehouders en akkerbouwers op om hun aanvraag voor toeslagrechten in elk geval vóór 15 mei a.s. zo compleet mogelijk te verzenden naar de Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. Ook als zich problemen voordoen met niet beschikbare of onbekende gegevens, is het noodzakelijk om het aanvraagformulier toch tijdig de deur uit te doen. Dit is de beste aanpak om later teleurstellingen te voorkomen, zegt LTO in een reactie op de toelichting die de Dienst Regelingen van LNV vanmiddag gaf op de huidige stand van zaken. Tot begin mei was nog slechts 27 procent van de aanvragen binnen.

De oproep doet volgens LTO overigens niets af aan het feit dat het traject voor het indienen van aanvragen heel wat hobbels en problemen heeft opgeleverd, waar LTO al lang voor heeft gewaarschuwd. Het LNV-loket was vaak slecht of niet bereikbaar met alle ergernis van dien. LTO heeft in contacten met de Tweede Kamer en ook bij LNV aangedrongen op aanpassingen, een betere bereikbaarheid en heldere voorlichting.

Het aantal mensen bij het LNV-loket is onlangs aanzienlijk uitgebreid en de openingstijden zijn verruimd: dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur en zaterdags van 09.00 tot 16.00 uur. Ondernemers stuiten bij het invullen van hun aanvraag ook op het probleem, dat ze voor hun bedrijf nog geen voorlopige berekening van hun toeslagrechten hebben ontvangen. Voorts is lang onduidelijkheid blijven bestaan over noodzakelijke gegevens over bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer (SAN-pakketten) en de teelt van bieten en cichorei. Ook laat de toezending van formulieren voor teeltaangifte en voor extra formulieren voor gewaspercelen te lang op zich wachten.

De uitvoerende Dienst Regelingen van LNV erkent een aantal praktische problemen en stuurt bij waar dat noodzakelijk is, zo is LTO verzekerd. Er zijn nog steeds duizenden bedrijven die geen voorlopige berekening van rechten in de bus hebben gekregen, omdat zich de afgelopen zes jaar belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan, zoals bedrijfsoverdracht, aan- en/of verkoop van grond, veranderingen in maatschap en dergelijke.

Ook als niet alle gegevens beschikbaar zijn, wordt ondernemers geadviseerd om de aanvraag met alle gevraagde bijlagen in te sturen. LTO is van mening dat van ondernemers ook een inspanning mag worden verwacht om ontbrekende gegevens boven water te krijgen. Wijzigingen in het bouwplan mogen tot 15 juni a.s. worden doorgegeven zonder dat de betrokkenen later op de uitbetaling worden gekort.

De inzet van de DR is er op gericht dat alle aanvragers binnen acht werkdagen een ontvangstbevestiging in de bus hebben, die onder meer aangeeft of essentikle gegevens ontbreken (zoals bijlagen of een handtekening). LNV streeft er naar dat voor 1 december a.s. alle toeslagen zijn uitbetaald. Een delegatie van LTO is door de DR uitgenodigd om op korte termijn te komen bekijken hoe het er met de aanlevering en verwerking van aanvragen aan toe gaat.

Trefwoorden: Akkerbouw, Landbouw, Toeslagrechten, Veehouderij

Contact Lto Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share