LTO en LNV willen eind maken aan doden van runderen na I&R-fout

Door: Lto Nederland  10-03-2006
Trefwoorden: Landbouw, Tuinbouw, Belangenorganisatie

LTO Nederland en het ministerie van LNV willen dat er eind wordt gemaakt aan het doden van runderen die niet direct te identificeren zijn als gevolg van administratieve fouten in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R). Het afmaken van de dieren gebeurt volgens de Brusselse regels die zijn ingegeven uit een oogpunt van voedselveiligheid. Ook nu het aantal BSE-gevallen sterk terugloopt, wil de Europese Commissie uitsluiten dat besmette dieren in de voedselketen terechtkomen.

De afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat niet te traceren dieren op het rundveebedrijf werden gedood. Het aantal keren dat dit gebeurde is overigens flink teruggelopen. In 2005 werden toch nog ongeveer honderd runderen doodgemaakt omdat het dier bij controles ‘onbekend’ was. LNV en LTO hebben nu afgesproken om gezamenlijk op te trekken met als doel een aanpassing van de Brusselse regels.

Het ministerie zal hiertoe binnenkort voorstellen doen aan de Europese Commissie. LTO Rundveehouderij gaat het nodeloos doden van de runderen ter discussie stellen in COPA-COGECA, het overlegorgaan van landbouworganisaties in de EU-lidstaten. Zowel het departement als het bedrijfsleven vinden de huidige praktijk ongewenst. Ze stellen voor om ‘onbekende’ dieren in het I&R-systeem een vinkje te geven; de dieren in kwestie mogen dan alleen naar het slachthuis worden afgevoerd onder de voorwaarde dat te allen tijde een BSE-test plaatsvindt.

Minister Veerman (LNV) heeft al eerder aangegeven dat hij bij de Europese Commissie gaat pleiten voor versoepelingen van de huidige BSE-regels. Met een verplichte BSE-test bij een niet-identificeerbaar rund komt de volksgezondheid niet in het geding.
LTO Rundveehouderij wil dat geen concessies worden gedaan aan de doelstelling van het I&R-systeem. De vakgroep vindt dat sancties nodig blijven om het systeem zo sluitend mogelijk te houden. Een snelle en doeltreffende traceerbaarheid van dieren is niet alleen van belang in verband met voedselveiligheid, maar ook van een snelle en effectieve bestrijding van (besmettelijke) dierziektes.

Trefwoorden: Belangenorganisatie, Landbouw, Tuinbouw

Contact Lto Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share