‘Politiek vraagt garanties aan ondernemers die we niet kunnen geven’

Door: Lto Nederland  28-03-2006
Trefwoorden: Landbouw

Het politieke debat over het vrij verkeer van werknemers in de EU mag niet resulteren in een houdgreep over de rug van ondernemers. Dit zei LTO-bestuurder Antoon Vermeer gisteravond in Den Bosch bij de afsluiting van een druk bezocht debat met een drietal leden van de Tweede Kamer. “U vraagt zekerheid aan ondernemers die wij niet kunnen geven. En voer arbeidscontroles gericht uit, niet op gecertificeerde ondernemingen.”

Vermeer liet er geen twijfel over bestaan: LTO Nederland is sterk voorstander van een vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie. Dat er ook met het LTO-project Seizoenarbeid maar betrekkelijk weinig werkloze Nederlanders aan werk zijn geholpen, kan volgens hem niet op het bord van agrarische ondernemers worden geschoven: “Als gemeenten, UWV en CWI’s naar ons toe komen met mensen die graag aan de slag willen en kansen willen pakken, dan willen wij die mensen kansen bieden.”

Het vraagstuk van de open grenzen leverde in de HAS Den Bosch een pittig debat op met de Tweede Kamerleden Jet Bussemaker (PvdA), Ed van Hijum (CDA) en Ed van der Sande (VVD). VVD en PvdA zijn voorstander van open grenzen maar koppelen daar een reeks voorwaarden aan, waarbij de PvdA verder gaat dan de VVD. Het CDA zal zijn standpunt bepalen na een hoorzitting in de Tweede Kamer op 5 april a.s. De ‘garanties’ die de Kamerleden wensen, gaan over onder meer CAO-lonen, de aanpak van illegaal werk, de huisvesting van werknemers, oneigenlijk arbeidsconstructies en een grotere inzet van het bedrijfsleven om Nederlanders, die zonder werk of in de bijstand zitten, weer aan de slag te krijgen.

Op zijn beurt legde Vermeer bij de afsluiting van het door LTO georganiseerde debat enkele heikele punten neer bij de Kamerleden. Over de zogenoemde Polenconstructies (bij aan- en verkoop van oogsten) heerst nog steeds grote onduidelijkheid daar het Openbaar Ministerie hierover nog steeds geen helderheid heeft gecreëerd. Het gebrek aan duidelijkheid doet zich ook voor bij de inzet van ZZP’ers (Zelfstandigen zonder personeel) en ander vrij verkeer, bijvoorbeeld van bedrijven die elders gevestigd zijn en hier hun diensten aanbieden.

Eerder op de avond had Vermeer al een beroep gedaan op de politici om af te zien van de voorgenomen aanpassing van regeling Gelegenheidsarbeid. Huismannen, huisvrouwen, asielzoekers en agrarische zelfstandigen zouden straks niet meer via deze regeling mogen
werken. Ook mag de periode van acht weken niet meer in drie delen worden opgeknipt. Per saldo wordt gelegenheidsarbeid hierdoor 35 procent duurder en dat met de

huidige regeling deze arbeid al duurder was dan in omringende landen.

Binnen het kabinet bestaat verschil van mening over het vrij verkeer van werknemers in Europa. Het kabinet zal deze week een standpunt innemen. LTO Nederland zal de belangrijkste argumenten op korte termijn bij de Kamer neerleggen en tijdens de komende hoorzitting toelichten.

Trefwoorden: Landbouw

Contact Lto Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share