VROM helpt met grondprijsbeleid

Door: Ministerie Van Vrom  19-04-2006
Trefwoorden: Vrom, Grondprijsbeleid

De minister van VROM, Sybilla Dekker, heeft vandaag de handreiking 'De prijs van kwaliteit' uitgereikt aan vertegenwoordigers van gemeenten op het congres van de Vereniging van Grondbedrijven te Ede. Deze handreiking helpt gemeenten en ontwikkelaars door praktische voorbeelden en tips het gemeentelijk grondprijsbeleid beter uit te voeren. Dit beleid is vastgelegd in het Convenant Gemeenschappelijk Grondprijsbeleid. Het Convenant bevat afspraken over gemeentelijke gronduitgifte aan marktpartijen in relatie tot projectmatige woningbouw.

Handreiking
De handreiking geeft enkele voorbeelden en praktische tips hoe een beter grondprijsbeleid te voeren. Zaken als de organisatie van het gronduitgifteproces en veranderende (markt)omstandigheden worden meegenomen in de voorbeelden en geven nuttige informatie voor de dagelijkse werkzaamheden. Ook is een aantal extra items in de handreiking opgenomen die niet in het Convenant wordt genoemd. Ten eerste hoe te vermijden dat gronduitgifte gepaard gaat met ongeoorloofde staatssteun.
Ten tweede hoe de toewijzing van kavels en de prijsstelling bij eigenbouw geregeld kan worden. Tenslotte worden verschillende grondprijsmethodes beschreven met bijbehorende rekenvoorbeelden, voordelen en randvoorwaarden.

Convenant
Het Convenant Gemeentelijk Grondprijsbeleid is in 2001 ondertekend door het ministerie van VROM, VNG, NVB en de NEPROM. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de grondprijsmethoden binnen het grondprijsbeleid. Het convenant raadt de residuele grondwaardemethode aan die uitgaat van het principe dat de prijs van de grond bepaald wordt door de waarde van de woning. Deze residuele grondwaarde wordt berekend door de te verwachten verkoopprijs van de woning te verminderen met de bouwkosten. Het bevorderen van een goede werking van de lokale woningmarkt, het realiseren van een marktconforme grondprijs en maximale woonkwaliteit worden zo optimaal tegen elkaar afgewogen. Het convenant raadt het gebruik van rigide grondquotes af.
Hierbij wordt de grond verkocht tegen vaste percentages van de woningverkoopprijs, zonder dat er rekening gehouden wordt met de residuele grondwaarde. Ook moet het Convenant leiden tot meer transparantie van het ontwikkelingsproces bij woningbouw.

De handreiking is voortgekomen uit de evaluatie van het Convenant door de ondertekenaars in 2005. De partijen constateerden dat er behoefte is aan concrete praktijkvoorbeelden van grondprijsbepalingen in relatie tot de woningkwaliteit.

Trefwoorden: Grondprijsbeleid, Vrom,

Contact Ministerie Van Vrom

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share