Synergie van multiculturele teams benutten

Synergie van multiculturele teams benutten van Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK)

Door: Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK)  16-05-2008

“Veel leidinggevers en medewerkers van Nederlands-Duitse teams staan voor complexe kwesties”, zegt Marlies Komorowski van de DNHK. “Ze vragen zich af, wat de verwachtingen van de teamleden zijn, aan welke regels ze zich moeten houden en hoe conflicten opgelost worden.” Dit seminar biedt inzichten in de belangrijkste culturele verschillen in het Nederlands-Duitse teamwerk. Het moet helpen om misverstanden tussen Nederlandse en Duitse medewerkers te voorkomen en een succesvolle samenwerking te creëren. Door middel van interactieve oefeningen krijgt u nieuwe inzichten in het eigen gedrag en dat van de teamleden uit de andere cultuur. Bovendien kunt u tijdens discussies en aan de hand van praktijkvoorbeelden leren van de ervaringen van anderen.

Het seminar richt zich op Nederlandse teamleiders en medewerkers van Nederlands-Duitse teams, die door een beter begrip van de andere cultuur het eigen teamwerk productiever en constructiever willen vormgeven. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

De deelnamekosten zijn 395,- euro. Leden van de Nederlands-Duitse Handelskamer krijgen een korting van 20 procent. Ondernemingen, die zich met meerdere deelnemers tegelijk aanmelden, ontvangen bovendien vanaf de tweede deelnemer een reductie van 50 euro op de seminarkosten.

Contact: Marlies Komorowski, tel. 0031 (0)70 3114 156, e-mail [email protected], www.dnhk.org/seminars


Contact Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share