Leer werken met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Door: Nirov  16-08-2006
Trefwoorden: Cursus, Opleiding, Overheid

Persbericht
Nirov-praktijkmiddag Werken met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening
donderdag 5 oktober 2006
Beurs van Berlage, Amsterdam


Deze praktijkdag wordt georganiseerd in samenwerking met de Utrechtse Juristen Groep, het ministerie van VROM en het Nirov-netwerk Ruimtelijk beleid en Recht en zal plaatsvinden in de Amsterdamse Beurs van Berlage. In de ochtend komen de verschillende overheidsniveaus aan het woord om casusgericht hun toekomstige praktijk toe te lichten. 's Middags wordt in deelsessies gewerkt aan de praktijken van Leidsche Rijn en Geestmerambacht. Hoe zat het proces in elkaar en hoe zal dat straks in elkaar zitten. Tussendoor is er tijd voor discussie en de input uit uw eigen praktijk.

Sprekers
Dagvoorzitter is Stella van Veen, adjunct-directeur van het Nirov.
Sprekers zijn onder anderen: Peter Torbijn, directeur Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders, Ministerie van VROM, Linda Jansen, projectleider Wro bij VROM, Theo Streppel, proces- en projectmanager Ruimtelijke Ordening, provincie Gelderland, Sonja Sprokkereef, projectleider Wro, provincie Gelderland, Hans Visser, hoofd bureau Juridische Zaken, gemeente Dordrecht, Max Hübner, directeur Legal, Utrechtse Juristen Groep, Maurice Klaver en Jan Willem Genuit, senior juridisch consultants, Utrechtse Juristen Groep, Suzanne Elion, projectleider Papendorp / Leidsche Rijn, Gerben Kalkman, projectleider Geestmerambacht en Tycho Lam, advocaat en partner, Hekkelman Advocaten & Notarissen en tevens universitair hoofddocent Radboud Universiteit.

Doelgroep
Beleidsmedewerkers en projectleiders bij gemeenten, provincies en Rijk, adviseurs, medewerkers van private partijen, advocaten en juristen.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u zich wenden tot het Nirov: ir. Walter Vroom, vroom@nirov.nl, (070) 302 84 28.

Noot voor de redactie
Wij verzoeken u bovenstaand bericht op te nemen in uw agenda/mededelingenrubriek.

Voor de pers is een aantal plaatsen gereserveerd. Wel dient u zich vooraf telefonisch aan te melden.

Trefwoorden: Bestuur, Cursus, Opleiding, Overheid, Praktijkmiddag, Ruimtelijke Ordening, Studiedag, Wetgeving