GMP-eis aan eigen- en buurmansteelt in IKB een jaar uitgesteld

Door: Productschap Diervoeder  08-06-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Certificering

Bestemd voor: GMP B1, B3 en B6 gecertificeerde bedrijven

Er komt een jaar uitstel voor het IKB-voorschrift dat voedermiddelen van eigen- en buurmansteelt moeten voldoen aan eisen van de GMP teeltstandaard van voedermiddelen. Dit hebben de beheerders van beide systemen besloten. Zowel de regeling IKB-2004 als de regeling IKB-varkens had 1 juli 2006 als ingangsdatum voor het voorschrift gepland staan.

De voorwaarden uit de GMP teeltstandaard worden op termijn opgenomen in IKB. Op dit moment wordt die standaard aangepast aan de nieuwe EU- diervoederhygieneregelgeving. De regelgeving is met ingang van 1 januari van kracht, de aanpassing zal eind van dit jaar afgerond zijn.

Ook de IKB regeling zal hierop worden aangepast. De beheerders van de IKB systemen willen voorkomen dat varkenshouders twee keer achter elkaar met nieuwe eisen te maken krijgen. Ze hebben aangegeven dat volgend jaar in e'e'n keer de GMP teeltvoorwaarden opgenomen zullen worden in IKB.

Wat betekent dit voor GMP gecertificeerde bedrijven?
GMP gecertificeerde bedrijven die van een IKB varkenshouder (eigen geteelde) voedermiddelen aankopen, mogen dit uitsluitend doen als zij als poortwachter optreden. Dit betekent dat de GMP gecertificeerde afnemer onder zijn GMP
+-certificaat garant staat voor de veiligheid van het door de
+varkenshouder
aangeleverde voedermiddel. Bij een audit dient de GMP+-gecertificeerde afnemer aan te tonen dat de ingekochte producten GMP+-waardig zijn. De varkenshouder blijft wel altijd zelf verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) geleverde producten. De aantoonbaarheid in het kader van GMP+ ligt echter bij de GMP
+-gecertificeerde afnemer.
De GMP+-gecertificeerde afnemer dient in samenspraak met de teler
(aantoonbaar) invulling te geven aan de volgende voorwaarden:
a) vaststellen welke kwaliteitsborging de teler toepast;
b) uitvoeren van een risicobeoordeling van het ingekochte product (bij de teler vanaf inzaai tot en met oogst incl. eventuele bewerkingen, opslag en/of transport);
c) uitvoeren van een adequaat ingangscontroleprogramma in aansluiting op a en b;
d) vastleggen van bovenstaande in de vorm van afspraken.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Productschap Diervoeder www.pdv.nl (http://www.pdv.nl). Zie V&A lijst GMP 2006 Productie van diervoeders (versie 1:
februari 2006)
(http://www.pdv.nl/nederland/kwaliteit/GMP_2006/page2258.php ), vraag 34.

Trefwoorden: Certificering, Landbouw, Veehouderij, Voedermiddelen

Contact Productschap Diervoeder

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share