Maagkiezel van GMP+ gecertificeerde bedrijven

Door: Productschap Diervoeder  29-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Certificering, Varkenshouderij

Vanaf 1 januari 2007 is het voor GMP^+-gecertificeerde bedrijven uitsluitend nog toegestaan maagkiezel af te nemen van GMP^+-gecertificeerde bedrijven. Producenten van maagkiezel moeten indien zij aan GMP^+-gecertificeerde bedrijven leveren- voor 1 januari 2007 GMP^+ gecertificeerd zijn.

Door het Centraal College van Deskundigen Diervoedersector is recentelijk besloten dat maagkiezel met ingang van 1 januari 2007 afkomstig dient te zijn van GMP^+-gecertificeerde leveranciers. Tot op heden was het in het kader van het GMP^+ certificatieschema niet verplicht om maagkiezel af te nemen van GMP^+ gecertificeerde bedrijven, omdat maagkiezel niet als voedermiddel wordt gezien. Maagkiezel wordt echter wel aan pluimvee vervoederd met als doel als maalstenen in de krop te dienen, in deze hoedanigheid kunnen er ?evenals al aan diervoeder- risico?s aan het product verbonden zijn. Daarom is besloten dat producenten van maagkiezel uiterlijk per 1 januari 2007 aan het GMP^+ certificatieschema dienen te voldoen.

Trefwoorden: Certificering, Landbouw, Maagkiezel, Maagkiezelafname, Varkenshouderij,

Contact Productschap Diervoeder

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share