Mededeling van niet –verlengde, geschorste en ingetrokken GMP-certificaten d.d. 27-04-2006

Door: Productschap Diervoeder  27-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Diervoeders

De lijst van ingetrokken, geschorste danwel niet verlengde GMP-certificaten op de website is geactualiseerd.

Het betreft de volgende intrekking/schorsing:
Naam bedrijf: Baustoffhandel mit Transportwesen Rainer Zboralski
Bedrijfslocatie: Eichenweg 1, 14662 FRIESACK, Duitsland
Reg.nr.: PDV102963
Geschorst : voldoet niet aan GMP voorwaarden

Voor de overige wijzigingen kunt u de volgende pagina raadplegen:

Gecertificeerde Bedrijven en Geaccepteerde Certificatie-instellingen (CI's)

Deze mededeling wordt bekend gemaakt conform het bepaalde in artikel 6 derde lid van Verordening PDV Certificatie GMP Diervoedersector 2003.
Ingevolge de geheimhoudingsverplichting van bedrijfszaken ingevolge artikel 87 van de Wet op de bedrijfsorganisatie kunnen geen nadere mededelingen over de reden dan op de lijst vermeld worden gedaan.

Trefwoorden: Diervoeders, Landbouw, Veehouderij

Contact Productschap Diervoeder

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share