PDV BEZORGD OVER DIOXINEVERONTREINIGING

Door: Productschap Diervoeder  27-01-2006
Trefwoorden: Veehouderij, Voedselveiligheid, Varkenshouderij

Het Productschap Diervoeder is bezorgd over de vondst van met dioxine verontreinigd varkensvet dat is verwerkt in veevoer. Het PDV zet met alle betrokkenen alles in het werk om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Voor zover nu bekend is sprake van een eenmalig incident. Dit leert intensief contact tussen de autoriteiten en het bedrijfsleven in Nederland en België.

In beide landen zijn diverse monsters genomen om exact in beeld te krijgen om welke besmetting het gaat en in welk voeder het verontreinigde (varkens)vet terecht is gekomen. Het vet is door het Belgische bedrijf Profat geleverd aan mengvoerbedrijf Bouman uit Andel. Die verwerkt het betreffende vet in varkensvoer (voor zeugen en voor vleesvarkens) en in pluimveevoer (voor hobbydierhouderij).

Het onderzoek wijst tot dusver uit dat het verontreinigde vet medio december vorig jaar waarschijnlijk eenmalig door het Belgische bedrijf Profat aan Bouman is geleverd. Beide bedrijven zijn gecertificeerd, wat betekent dat frequent monsters worden genomen en onderzocht. Volgens de Belgische systematiek wordt onderzocht op aanwezigheid van zogeheten pcb's, waarbij eventuele dioxineverontreiniging tot op heden was te traceren. Gebleken is nu dat ondanks alle gunstige testuitslagen toch sprake zou kunnen zijn van verontreiniging met dioxine. De Belgische autoriteiten zoeken nu in overleg met de Europese Commissie uit wat de herkomst is van de betreffende dioxinevariant.

Het verontreinigde vet is bij Bouman in de opslagtanks sterk verdund door nieuwe aanvoer van vet in de afgelopen weken. Het type vet wordt slechts in geringe hoeveelheden verwerkt in het veevoer. Bouman heeft alle betrokkenen van de situatie op de hoogte gesteld. Het PDV houdt intensief contact met alle betrokken instanties om de kwestie verder snel en adequaat op te lossen.

Trefwoorden: Dioxine, Varkenshouderij, Veehouderij, Voedselveiligheid

Contact Productschap Diervoeder

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share