PDV MELDT AFNAME SALMONELLAPOSITIEVE VOEDERS

Door: Productschap Diervoeder  08-06-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Salmonella

In 2005 is het percentage salmonellapositieve voedermiddelen gedaald naar 3,4 ten opzichte van 4,7 een jaar eerder. Het percentage salmonellapositieve mengvoeders is afgelopen jaar onveranderd laag gebleven: tussen 0,3 en 0,8%. Dit blijkt uit de evaluatie door het Productschap Diervoeder (PDV) van de aanpak van salmonellabeheersing in de diervoedersector.

Het productschap schrijft de daling toe aan de extra inspanningen - bovenop de reeds bestaande voorschriften - die de diervoedersector sinds 2004 neemt om salmonellabesmetting tegen te gaan. Het betreft het in kaart brengen van salmonellakritische stappen in het productieproces en het daarop toepassen van beheersmaatregelen. De salmonellabemonstering en -analyse zijn ook als speerpunt opgenomen in de GMP+-checklist voor audits.

In 2005 zijn in totaal 35.000 salmonella-uitslagen aangeleverd aan de Databank Ongewenste Stoffen van het productschap. Dit is een toename van 7% ten opzichte van 2004. De toename is mede het gevolg van een in 2005 uitgebreide webapplicatie, waardoor bedrijven sneller en makkelijker gegevens kunnen aanleveren.

Leveranciersbeoordeling
In het kader van de lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt dit jaar een onderscheid aangebracht in de beoordeling van leveranciers. Leveranciers die reeds lang geen of weinig salmonellapositieve uitslagen hebben, kunnen daarbij worden vrijgesteld van stringentere monitoringseisen. De komende maanden wordt nadere invulling gegeven aan deze leveranciersbeoordeling.

Trefwoorden: Landbouw, Salmonella, Salmonellabeheersing, Veehouderij,

Contact Productschap Diervoeder

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share