Leerproblemen

Door: Psychopraktijk Samenwijs  23-02-2014
Trefwoorden: Persoonlijke Ontwikkeling, Personal Coaching, Dyslexie

Psychopraktijk SamenWijs biedt ook didactisch onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren met leerproblemen. Bij leerproblemen gaat het om kinderen/jongeren met lees-, spellings-, taalachterstanden (begrijpend lezen, woordenschat uitbreiding) en/of rekenproblemen. De remediale hulp kan worden gegeven in kleine groepjes van 2 tot 3 kinderen. Er zijn groepsbehandelingen voor spelling en groepsbehandelingen voor rekenvaardigheden (rekenen tot en met 100, breuken, rekenvaardigheden groep 7, rekenvaardigheden groep 8). Op basis van gegevens van ouders, schoolgegevens (leerlingvolgsysteem en aanvullende informatie) en orthodidactisch onderzoek wordt vastgesteld welke vaardigheden en inzichten nog ontbreken. De beginsituatie voor behandeling van leerproblemen wordt vastgesteld om de achterstanden in te lopen.

Trefwoorden: Begrijpend Lezen, Diagnostisch Onderzoek, Dyscalculie, Dyslexie, Leerproblemen, Personal Coaching, Persoonlijke Ontwikkeling, Psychologische Hulpverlening, Remedial teaching

Andere producten en diensten van Psychopraktijk Samenwijs

23-02-2014

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie voor kinderen die zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De naam ‘speltherapie’ geeft al


23-02-2014

Oplossingsgerichte gesprekstherapie

Samen met het kind ga ik actief op zoek naar de oplossing. Hierdoor is de slagingskans groter, want het kind


23-02-2014

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald