Cursus Stemtrainer

Cursus Stemtrainer van Rond Je Stem

Door: Rond Je Stem  01-02-2012
Trefwoorden: Persoonlijke Ontwikkeling, Zakelijke Dienstverlening, Personal Coaching

De Cursus Stemtrainer reikt praktische strategieën en methodieken aan, oefent deze en brengt ze in praktijk, zodat deelnemers zich waar nodig toe kunnen leggen op praktische interventie bij (aspirant)sprekers.

Na het volgen van de cursus is het voor u mogelijk om tijdens advies, training en begeleiding in te grijpen op het vocaal / verbaal functioneren van cliënten, teneinde de expressie, communicatie en presentatie in kwaliteit te doen toenemen.
De Cursus Stemtrainer is ontwikkeld voor trainers, coaches, docenten en therapeuten:
• Loopbaan Professionals
• Persoonlijke Coaches, Trainers en Therapeuten
• Mediatrainers en -Professionals, Presentatietrainers
• (persoonlijke) Communicatie Specialisten
• Adviseurs en begeleiders van Leidinggevenden en Managers.

Daarnaast is (een gedeelte van) de cursus interessant voor
• Stemdocenten en Stemcoaches
• Logopedistes
• Creatief therapeuten
• Zang- en Theaterdocenten die al met stem werken of zich daar in willen specialiseren.

Van deelnemers aan de cursus wordt actuele praktijkervaring en vaardigheden op het gebied van training, scholing en/of therapie verondersteld

Trefwoorden: Personal Coaching, Persoonlijke Ontwikkeling, Stem, Stemontwikkeling, Stemtraining, Vocal Coach, Vocal Coaching, Zakelijke Dienstverlening

Andere producten en diensten van Rond Je Stem

02-11-2011

Stem en Spraak in Training

Professionele ondersteuning voor uw opleiding, instituut, leergang, opleiding, training of cursus  op het gebied van stem, spraak en taal. Specifiek, doelgericht en effectief.


02-11-2011

KEI training

Een speciaal voor bedrijven, instellingen en bestuurders ontwikkelde training die zich toespitst op en beweegt tussen: enerzijds de persoonlijke communicatie, anderzijds de professionele presentatie.


02-11-2011

Persoonlijke Stemtraining

1 of meer Individuele sessies om specifieke thema's uit te werken en toe te passen in de praktijk van professionele sprekers en professionals die spreken.


02-11-2011

Stem APK

Individuele sessie waarmee u zich een beeld vormt over van de toestand, het karakter en de mogelijkheden van uw stem