Stem en Spraak in Training

Door: Rond Je Stem  02-11-2011
Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening

U wilt in uw opleiding, instituut, leergang, opleiding, training of cursus aandacht besteden aan stem, spraak en taal.
Dat kan, door Rond Je Stem in te zetten in trainingen die de eigen vaardigheden van de deelnemers willen op een praktische manier willen inschakelen in het lopende leerproces.
Neem contact op en betrek Rond Je Stem in de opzet van uw training of cursus, of laat hem er één voor u verzorgen.
o.a. voor: Trainingsinstituten en -bureau's, Academies, Opleidingen
Steekwoorden: stemtraining, spraaktraining, module, leergang, opleiding, training. Stem, spraak, persoonlijke ontwikkeling, professioneel functioneren.

Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening

Andere producten en diensten van Rond Je Stem

Cursus Stemtrainer van Rond Je Stem thumbnail
01-02-2012

Cursus Stemtrainer

De Cursus Stemtrainer reikt praktische strategieën en methodieken aan, oefent deze en brengt ze in praktijk, zodat deelnemers zich waar nodig toe kunnen


02-11-2011

KEI training

Een speciaal voor bedrijven, instellingen en bestuurders ontwikkelde training die zich toespitst op en beweegt tussen: enerzijds de persoonlijke communicatie, anderzijds de professionele presentatie.


02-11-2011

Persoonlijke Stemtraining

1 of meer Individuele sessies om specifieke thema's uit te werken en toe te passen in de praktijk van professionele sprekers en professionals die spreken.


02-11-2011

Stem APK

Individuele sessie waarmee u zich een beeld vormt over van de toestand, het karakter en de mogelijkheden van uw stem