Kwart miljoen bedrijven geregistreerd bij VWA

Door: Voedsel En Waren Autoriteit  11-05-2006
Trefwoorden: Voedselveiligheid

Bijna een kwart miljoen bedrijven en instellingen zijn geregistreerd bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dankzij de medewerking van een groot aantal vertegenwoordigende organisaties uit het bedrijfsleven en de samenwerking met andere inspecties en agentschappen van de rijksoverheid.

Europese hygiënewetgeving voor levensmiddelen en diervoeders schrijft voor dat alle bedrijven die een rol spelen in het produceren, verwerken, vervoeren of verhandelen van voedingsmiddelen of diervoeders, vanaf 1 januari 2006 geregistreerd moeten zijn bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
Het registreren van bedrijven is belangrijk om bij een eventuele voedselcrisis snel en doelgericht te kunnen optreden. Op deze manier kan de VWA de belangen van de consument beter beschermen.

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande gegevens bij brancheorganisaties, productschappen en rijksinstanties is voor een groot aantal bedrijven en instellingen de registratieplicht vervuld zonder extra lasten of kosten. Tot 1 juni kunnen overige bedrijven die op één of andere manier betrokken zijn bij de totstandkoming van levensmiddelen of diervoeder zich gratis laten registreren bij de VWA. Voor registratie-aanvragen na die datum moet de VWA €17,50 in rekening brengen. Voor organisaties die zich collectief aanmelden via hun koepel- of brancheorganisatie worden geen kosten in rekening gebracht. Deze week start een landelijke advertentiecampagne om de aandacht te vestigen op de registratieplicht.

De Voedsel en Waren Autoriteit dankt de volgende organisaties voor de samenwerking. Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Groenten en Fruit (HBAG), Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), Bedrijfschap Horeca & Catering (BHC), Productschap Diervoeder (PDV), Productschappen Vee Vlees en Eieren (PVE), Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE), Productschap Vis, Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO), Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (VeNeCa), Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ), Centrum Financiën Instellingen (CFI, ministerie van OC&W), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, ministerie van VWS), Dienst Regelingen, Directie Visserij (beiden ministerie van LNV).

Gezondheids- en onderwijsinstellingen en agrarische ondernemers zijn geregistreerd door medewerking van de ministeries van VWS, OC&W en LNV.

Trefwoorden: Voedselveiligheid

Contact Voedsel En Waren Autoriteit

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share