Ondernemers verkopen nog vaak drank aan jongeren

Door: Voedsel En Waren Autoriteit  24-04-2006
Trefwoorden: Dranken, Volksgezondheid, Alcoholhoudende Dranken

13 april 2006 - nieuwsbericht - Ondernemers verkopen nog steeds vaak alcoholhoudende dranken aan jongeren, ondanks dat dat wettelijk verboden is. Dat blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van Bureau Intraval in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Het onderzoek onder zowel jongeren als ondernemers werd recent voor de vierde keer uitgevoerd.

Om het alcoholmisbruik onder jongeren te helpen voorkómen, kent de Drank- en Horecawet leeftijdsgrenzen. Aan jongeren onder de 16 jaar mogen geen zwak-alcoholhoudende dranken (bier, wijn en mixdranken) verkocht worden. De leeftijdsgrens voor sterke drank ligt bij 18 jaar. Ondernemers zijn verplicht de leeftijd van de jongeren vast te stellen alvorens alcoholhoudende dranken te verstrekken.

Uit het onderzoek, dat in opdracht van de VWA en met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd, blijkt dat vrijwel alle verkopers van drank aangeven dat zij de leeftijdsgrenzen goed naleven. Jongeren daarentegen zeggen dat wanneer zij alcohol proberen te kopen, zij daar in ongeveer negen van de tien gevallen in slagen.
De ondernemers lijken zich wèl steeds méér bewust te zijn van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol. Volgens de jongeren die alcohol kopen, vragen verkopers vaker dan voorheen naar de leeftijd van de klant. Dit geldt voor zowel de horeca als voor de detailhandel. Toch is dit nog steeds in minder dan een kwart van de winkels het geval.
Volgens jongeren vragen verkopers van drank ook vaker dan voorheen naar een identiteitsbewijs om de leeftijd van de jongere te controleren. Hierbij worden de ondernemers geholpen door de Wet op de Identificatieplicht, waardoor iedereen van 14 jaar of ouder zich moet kunnen legitimeren.

Een positieve uitkomst uit het onderzoek is dat jongeren minder vaak zelf proberen om alcohol te kopen. Daarnaast zeggen jongeren iets minder vaak wel eens alcohol te hebben gedronken. Nog steeds zegt echter meer dan de helft van de 13-jarigen dat zij wel eens alcohol hebben gedronken, terwijl 37% de afgelopen vier weken alcohol heeft geconsumeerd. Van de 14- en 15-jarigen heeft 80% wel eens alcohol gedronken en 62% in de laatste vier weken.

Trefwoorden: Alcoholhoudende Dranken, Dranken, Volksgezondheid,

Contact Voedsel En Waren Autoriteit

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share