VWA-controles Bevrijdingsdag

Door: Voedsel En Waren Autoriteit  08-05-2006
Trefwoorden: Voedselveiligheid, Warenwet, Tabakswet

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is tijdens verschillende bevrijdingsfestivals actief geweest. Verspreid over het gehele land zijn in totaal 160 controles uitgevoerd. Ondanks het feit dat de ondernemers aangaven op de hoogte te zijn van de regels en de controle hierop door de VWA, zijn bij het verstrekken van alcohol en tabak aan jongeren en het gekoeld bewaren van levensmiddelen nog veel afwijkingen geconstateerd. Tijdens de inspecties op 5 mei is gelet op de naleving van de Drank- en Horecawet, Tabakswet en Warenwet. De aandacht richtte zich vooral op de verstrekking van alcohol en tabak aan jongeren onder de zestien (wat verboden is) en op het gekoeld bewaren en hygiënisch bereiden van levensmiddelen. Zowel op het gebied van de Drank- en Horecawet en Tabakswet als de Warenwet is bij een kwart van de gecontroleerde ondernemers overtredingen geconstateerd.

Tijdens de festiviteiten waren op sommige plaatsen veel jongeren op de been. Het percentage overtredingen wegens de verkoop van alcoholhoudende dranken of tabak aan jongeren was vergelijkbaar met 2005. Voor het onrechtmatig verstrekken van sterk alcoholhoudende drank lijkt het percentage licht afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat de leeftijdscontrole van jeugdige klanten bij de verkoop van alcoholhoudende dranken of tabak een probleem blijft.

Ondernemers die etenswaren verkochten, bleken de hygiënenormen beter in acht te nemen dan vorig jaar. Echter, door het warme weer kon in veel gevallen de temperatuur van bederfelijke levensmiddelen niet op een acceptabel niveau worden gehouden. Bij deze situaties is door de VWA dan ook een maatregel genomen. Op een bevrijdingsfestival is hierbij zelfs een werkvoorraad van zo’n 1.000 pizza’s afgekeurd.

De VWA controleert ook gedurende dit jaar tijdens een aanzienlijk aantal evenementen. Aanleiding vormen de resultaten van inspecties in 2005. Toen werden tijdens evenementen meer overtredingen geconstateerd dan tijdens reguliere inspecties. Op basis van de doelgroep van de evenementen, de activiteiten die daar plaatsvinden en eerdere ervaringen zijn specifieke aandachtspunten voor deze controles benoemd: temperatuursbeheersing van bederfelijke levensmiddelen en controle van leeftijdgrenzen bij de verkoop van alcohol en tabak aan jongeren. Dit laatste is om misbruik van alcohol en tabak onder jongeren te helpen voorkomen. Ondernemers zijn verplicht de leeftijd van de jongeren vast te stellen alvorens alcoholhoudende dranken te verstrekken.

Trefwoorden: Tabakswet, Voedselveiligheid, Warenwet,

Contact Voedsel En Waren Autoriteit

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share