VWA geeft bedrijven vrij in dioxinekwestie

Door: Voedsel En Waren Autoriteit  03-02-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Varkenshouderij

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) geeft 9 bedrijven vrij. Van de 275 oorspronkelijk geblokkeerde bedrijven in de dioxinekwestie zijn nu in totaal 34 bedrijven vrijgegeven. In een eerder stadium waren al 25 bedrijven vrijgegeven.

Bij controle van de 275 geblokkeerde bedrijven is gebleken dat bij een aantal bedrijven geen voer uit de risicoperiodes is aangevoerd danwel aan dieren gevoerd. Deze 25 bedrijven zijn al eerder vrijgegeven.

Onderzoek van de VWA met behulp van de CALUX-methode op geproduceerde mengvoeders wees uit dat een aantal mengvoedermonsters verdacht was. Op basis van deze uitslagen is de eerste risicoperiode bepaald. Op donderdag 2 februari is de bevestiging van deze uitslagen binnengekomen met een gunstig resultaat. Hierop heeft de VWA de risicoperiode teruggebracht van 31 naar 5 december. Hierdoor kunnen nu 9 bedrijven worden vrijgegeven. Het gaat om 8 varkensbedrijven en een commercieel leghenbedrijf.

Het veevoederbedrijf in Andel werkt met 2 silo’s. De VWA heeft op basis van de resultaten van de vetten in de silo’s, de aangevoerde vetten en de mengvoeders een risicoperiode vastgesteld:

Silo West: 15 november 2005 tot en met 31 december 2005
Silo Oost: 17 november 2005 tot en met 24 januari 2006
Voor vrijgave van de bedrijven is bij de VWA een ‘afpelschema’ opgesteld. Voor beide deelbedrijven (silo’s) in Andel zijn clusters veehouderijbedrijven opgesteld. In de loop van vrijdag of zaterdag verwacht de VWA resultaten op basis van proefslachtingen. Er wordt dan bepaald of en wanneer meer bedrijven kunnen worden vrijgegeven, uiteraard bij een negatief resultaat.

Trefwoorden: Dioxine, Landbouw, Varkenshouderij, Veehouderij

Contact Voedsel En Waren Autoriteit

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share