Symposium Klantervaring Telt

Door: Zonmw  02-02-2007

Inhoud symposium
Op het symposium wordt ingegaan op de laatste stand van zaken van reeds ontwikkelde CQ-index vragenlijsten. Tevens worden praktische workshops aangeboden. Deze gaan onder meer over het meetproces, de analyse en rapportage, over de interpretatie en de betekenis van de gegevens. Maar ook over het gebruik van de meetresultaten voor patiëntenorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars, en toezichthouders en de vertaalslag van meetgegevens naar keuze-informatie voor de consument. Ten slotte wordt ingegaan op de plaats van de CQ-index in de landelijke aanpak om de zorg veiliger, effectiever en klantgerichter te maken. Keynote speaker is de nieuwe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die zijn visie op klantervaringen in de zorg zal presenteren.

Centrum Klantervaring Zorg
Het Centrum Klantervaring Zorg is in december 2006 opgericht. Dit Centrum zorgt ervoor dat de komende jaren systematisch de ervaringen van klanten met de gezondheidszorg op een valide en betrouwbare wijze worden gemeten en openbaar worden gemaakt. Dit gebeurt op een zodanige manier dat vergelijking tussen zorgaanbieders op verantwoorde wijze mogelijk wordt. Patiënten- en consumentenorganisaties (NPCF en Consumentenbond) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) ondersteunen de oprichting van het Centrum Klantervaring Zorg. De brancheorganisaties in de zorg zien het Centrum Klantervaring Zorg als een belangrijke samenwerkingspartner. Het Centrum wordt gefinancierd door het Fonds PGO (fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden). ZonMw ondersteunt op verzoek van het ministerie van VWS het Centrum in de opbouwfase en subsidieert de ontwikkeling van de CQ-index; de landelijke meetstandaard voor het meten van de klantervaringen. Op basis van deze meetstandaard wordt een omvangrijke serie van vragenlijsten ontwikkeld, zowel per (deel)sector als aandoeningspecifiek. Directeur van het Centrum is, met ingang van 1 april, Mw. Dr. Diana Delnoij.

Aanmelding
Deelnamekosten zijn € 50 per persoon. Bezoekers zijn welkom op dinsdag 24 april 2007, van 9:30 – 17:00 uur in het WTC Rotterdam. Meer informatie vindt u op http://www.zonmw.nl/centrumklantervaringzorg. Inschrijven voor deze bijeenkomst is vanaf februari mogelijk via deze site. Het definitieve programma verschijnt in de loop van februari online.