Faalangsttraining voor kinderen

Faalangsttraining voor kinderen van Reiswijze

Door: Reiswijze  17-02-2008
Trefwoorden: Angst, Faalangst, Kindertherapie

Faalangsttraining voor kinderen
Natuurgeneeskundige therapie Reiswijze start in januari 2010  in 's-Gravenzande ( Westland ) weer een faalangsttraining voor kinderen uit groep 6-7-8 van de basis school. In september 2010 start er, bij voldoende deelname, weer een faalangst training voor kinderen uit groep 3-4-5 van de basis school.

In het basisonderwijs heeft één op de twaalf leerlingen in enige mate last van faalangst. Binnen het voortgezet onderwijs is dat in de basisvorming één op de 10 leerlingen. Daarna loopt het getal op in de laatste (examen)jaren tot gemiddeld één op de vier leerlingen.
Faalangst belemmert kinderen in het leveren van prestaties. Zowel op school, als op de sportvelden en soms ook tussen vriendjes en vriendinnetjes worden prestaties verwacht. Kinderen, die last hebben van faalangst, worden er regelmatig mee geconfronteerd. Faalangst verdwijnt niet vanzelf. Het kan zelfs erger worden. Je kan er echter wel wat aan doen. Reiswijze organiseert met succes trainingen voor kinderen en jongeren, die geen last meer willen ondervinden van hun belemmerende faalangst. De trainingen worden op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur gehouden. De totale training bestaat uit 10 bijeenkomsten. Aanmelden kan ter attentie van Mariska van der Meijs via [email protected] of via telefoonnummer 06-12440532. Meer informatie over faalangst en de trainingen kunt u lezen op de website http://www.reiswijze.nl/faalangst.html.


Wat is nu faalangst ?
Faalangst is een vorm van angst. Het is de angst die optreedt bij het leveren van te beoordelen, (school)prestaties op cognitief, motorisch en /sociaal gebied, waarbij de concentratie op een mogelijke mislukking de aanwezige kennis en vaardigheden blokkeert.

Er zijn 3 soorten te onderscheiden vormen van faalangst, te weten:
1. Cognitieve faalangst
2. Sociale faalangst
3. Motorische faalangst

Betekenis van deze vormen van faalangst;
1. Cognitieve faalangst heeft te maken met leren op school. Als de angst voor een negatieve beoordeling van dit soort prestaties overheerst, spreken we van een cognitieve faalangst.
2. Sociale faalangst is de angst afgewezen of negatief beoordeeld te worden door groepen die belangrijk voor hem/haar zijn, bijvoorbeeld vrienden, klasgenoten, familie. Als deze angst om te mislukken overheerst, raak je sociale vaardigheid geblokkeerd.
3. Motorische faalangst is de angst die optreedt als je bang bent om fouten te maken bij het uitvoeren van een lichamelijke handelingen, waarbij door de angst de vaardigheid geblokkeerd raakt.

Daarnaast is faalangst te onderscheiden in
1. Actieve faalangst en
2. Passieve faalangst.

Actieve faalangst kenmerkt zich door gedragingen die er op zijn gericht geen fouten te maken. Alles moet perfect zijn. Deze kinderen studeren overmatig met alle gevolgen van dien. Slaap tekort, geen sociale contacten, te weinig ontspanning waardoor er weer allerlei lichamelijke problemen ontstaan.
Passieve faalangst kenmerkt zich door gedragingen die er op zijn gericht prestatiegerichte opdrachten te ontlopen, ontwijken. Deze kinderen studeren hele weinig. Hierdoor is er een aanwijsbare schuld en zijn niet zij degenen die te dom zijn om de opdracht goed te maken.


Wat zijn de verschijnselen van faalangst:
1. Kinderen met faalangst kunnen tijdens het leren voor een overhoring en of proefwerk hun gedachten er niet goed bijhouden.
2. Ze proberen de leerstof er zo in te stampen dat ze die zonder nadenken kunnen opdreunen.
3. Ze komen vooral in toetsweken moeilijk in slaap.
4. Ze kunnen last hebben van somatische klachten zoals buik- en of hoofdpijn. Sommige kinderen voelen zich misselijk voor het maken van de toets.
5. Ze kunnen vlak voor en aan het begin van de toets aan niets anders denken dan aan de komende mislukking.
6. Ze hebben veelal een negatief zelfbeeld.
7. Veel faalangstige kinderen vertonen vermijdingsgedrag”.
Hoe kun je faalangst herkennen?
Ouders hebben dagelijks met hun kind te maken. Zij merken daarom veelal als eerste of er iets aan de hand is met hun kind. Dit gaat niet op voor faalangst. Faalangst is angst dat vaak gekoppeld is aan schoolprestaties en beoordeeld worden. Dat doet zich voornamelijk op school voor. Kinderen schamen zich er vaak voor dat ze angstig zijn voor bepaalde situaties en praten er daarom niet makkelijk thuis over. Daarom is het voor ouders niet altijd makkelijk te herkennen.
Hieronder noem ik een paar opvallende gedragskenmerken en lichamelijke reacties:
1. Ze willen regelmatig een reactie krijgen op hun werk.
2. Als de leraar een vraag stelt, duiken ze weg achter anderen of buigen zich voorover.
3. Ze durven geen vragen te stellen of ze stellen extreem veel vragen.
4. Ze zijn onrustig tijdens het maken van een toets.
5. Ze raken in de war wanneer ze hun werk aan het einde controleren.
6. Ze maken veel negatieve opmerkingen over zichzelf en over anderen
7. Ze zijn gevoelig voor kritiek
8. Slecht kunnen inslapen en vroeg weer wakker worden.
9. Veelvuldig plassen en diarree.
10. Versnelde ademhaling die kan leiden tot hyperventilatie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

            

tel: 06-12440532

Trefwoorden: Angst, Faalangst, Faalangsttraining, Falen, Jeugdhulp, Kinder- En Jeugdtherapie, Kindertherapie, Nagelbijten, Natuurgeneeskundige Therapie, Oudertraining, Vermijdingsgedrag