Procesmanagement Herontwerp MBO schakelt jongerenexpert in

Door: Keesie  27-06-2007
Trefwoorden: Mbo, Keesie

Het nieuwe MBO
Het MBO wordt herontworpen met een nieuwe manier van leren, waarbij naast specifieke vakkennis ook bredere competenties, houding en vaardigheden een grote rol spelen. De bedoeling van dit zogeheten competentiegericht leren is dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. Mbo-scholen krijgen tot 2008 de tijd om het competentiegericht leren in te voeren.
Na de colleges van bestuur, de sleutelfiguren en de docenten zijn nu de studenten zelf aan de beurt om hun mening en ideeën over het nieuwe MBO te vertellen. Ruim 300 studenten zullen uitgenodigd worden om mee te denken over de toekomst van het MBO in Nederland. Het Procesmanagement en Keesie organiseren daartoe gesprekken tijdens boottochten in Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Daarnaast krijgen studenten in versnellingskamers de gelegenheid om op een eigentijdse wijze aan de slag te gaan met thema’s en vragen die betrekking hebben op competentiegericht beroepsonderwijs. Ze worden ook gevraagd hun ‘ideale’ school te schetsen. De onderzoeken vinden in oktober en november van 2006 plaats. De publicatie, die naar aanleiding van de gesprekken door Keesie word geschreven, wordt begin 2007 opgeleverd.
Het Procesmanagement wil met deze aanpak een groot aantal leerlingen te bereiken, zicht krijgen op hetgeen leerlingen beweegt en welke visie ze hebben op de veranderingen binnen hun eigen school. De publicatie word ter beschikking gesteld aan belanghebbenden binnen het onderwijsveld en kan helpen voor het verder ontwikkelen van Herontwerp.
Over het Procesmanagement
Het Procesmanagement adviseert, ondersteunt en faciliteert onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij het herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met het procesmanagement kwalificatiestructuur voert het Procesmanagement herontwerp MBO de regie over de experimenten, brengt het relevante onderzoeksresultaten in kaart en stimuleert kennisontwikkeling en -deling. Ook wil het procesmanagement het draagvlak voor het nieuwe beroepsonderwijs bij alle relevante partijen vergroten. Tenslotte informeert en adviseert het procesmanagement het ministerie van OCW, de stuurgroep competentiegericht beroepsonderwijs en onderwijsbrancheorganisaties.
Over Keesie
Keesie, opgericht in 1998, is gespecialiseerd in advies, communicatie en reclame gericht op kinderen en jongeren. Het bureau telt 30 medewerkers en richt zich als een van de weinige bureaus in Nederland op de nichemarkt kinderen en jongeren. Tot de opdrachtgevers van Keesie behoren de ANWB, Hogeschool INHOLLAND, Masterfoods Veghel BV, Nationaal Fonds Kinderhulp, NS/Tijd voor lezen, Postbank,Trimbos Instituut, Unilever Nederland en Voorlichtingsbureau Brood.

Einde bericht.

Trefwoorden: Keesie, Mbo,

Contact Keesie

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share