Staatsbosbeheer schakelt Keesie in

Door: Keesie  27-06-2007
Trefwoorden: Staatsbosbeheer, Keesie

Kinderen moeten bij elk contact met Staatsbosbeheer dezelfde boodschap en hetzelfde gevoel krijgen. Staatsbosbeheer vind het belangrijk om kinderen liefde en respect voor de natuur bij te brengen en haar educatiebeleid is erop gericht dat kinderen kunnen voelen en ervaren hoe leuk en leerzaam hun eigen natuuromgeving is. Omdat de jeugd van nu de gebruiker en beslisser is van straks, vindt Staatsbosbeheer het belangrijk dat de jeugd zich nu al met de natuur verbonden voelt. De communicatie richt zich op basisschoolkinderen in gezins- en schoolverband en zal verder vorm krijgen in de loop van 2007. Keesie is gekozen op basis van haar aansprekende plan van aanpak.

- Einde bericht -

Over Keesie
Keesie, opgericht in 1998, is gespecialiseerd in advies, communicatie en reclame gericht op kinderen en jongeren. Het bureau telt momenteel 32 medewerkers. Als een van de weinige bureaus in Nederland richt Keesie zich op de nichemarkt kinderen en jongeren. Tot de opdrachtgevers van Keesie behoren: Hogeschool INHOLLAND, Nationaal Fonds Kinderhulp, NS/Tijd voor lezen, Postbank, Terre des Hommes, het Trimbos Instituut (cannabiscampagne), Voorlichtingsbureau Brood, Wageningen Universiteit.

Over Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is in 1899 begonnen als staatsbosbouwer en heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige, publieke organisatie voor integraal natuurbeheer. Staatsbosbeheer beheert bijna 250.000 ha natuur in Nederland en waarborgt de kwaliteit van een groene leefomgeving voor mens, plant en dier. Kernactiviteiten zijn beheer van natuur, landschap en cultuurhistorie, houtproductie en recreatie. Behoud en herstel van natuurgebieden en ontwikkeling van nieuwe natuur zijn hierbij belangrijk. Voor milieuvriendelijke houtproductie, natuurlijke waterbeheersing, groene zones in en rond steden en natuureducatie werkt Staatsbosbeheer met verschillende partijen samen. Meer informatie via www.staatsbosbeheer.nl.

Trefwoorden: Keesie, Staatsbosbeheer,

Contact Keesie

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share