EN 1090 wordt verbindend voor alle Europese staalconstructies

EN 1090 wordt verbindend voor alle Europese staalconstructies van Linde Gas Benelux

Door: Linde Gas Benelux  02-02-2012
Trefwoorden: Cilinder Gassen

In de tweede helft van januari organiseerde Ingenieursbureau Tecona, in samenwerking met Lloyd’s Register, WTT Lasopleidingen, MCB Nederland en Linde Gas Benelux een seminar met als onderwerp de nieuwe EN 1090, de norm die invulling geeft aan de Construction Parts Directive (CPD), in de volksmond ook wel Staalbouwrichtlijn genoemd. Plaatsen van handeling: een hotel in Weert en het Proef- en Demonstratiecentrum van Linde Gas in Schiedam. Over de technische inhoud van deze norm en alle verplichtingen die hij met zich meebrengt, heerst nog veel onduidelijkheid. Dat verklaart de volle zalen op beide data.

Staal- en aluminiumconstructies moeten voor de Europese markt (het grootste afzetgebied voor staalbouwbedrijven in Nederland) voldoen aan de eisen die worden gesteld in de norm EN 1090 deel 1, 2 en 3, de geharmoniseerde norm die invulling geeft aan de Europese Richtlijn 89-106-EEG:1988 (CPD). Per 1 juli 2014 vervalt de overgangstermijn en is de EN 1090 wettelijk verplicht voor alle fabrikanten van constructies. Het gaat daarbij om het CE markeren van staalconstructies door de fabrikant en de bijbehorende verklaring van overeenstemming.

De Staalbouwrichtlijn
Marco Peeters van Tecona begon zijn uiteenzetting bij de zes fundamentele eisen van de CPD richtlijn. De EN 1090 (“Uitvoering van staalconstructies en aluminium constructies”), die bestaat uit drie delen, vult deze Europese norm in. In deel 1 wordt beschreven hoe een bedrijf haar FPC-certificaat (Factory Production Control) kan behalen om te voldoen aan de eisen van de norm en een CE-verklaring te mogen opstellen voor het product. De gevolgen voor de organisatie kwamen hierbij duidelijk aan bod. Maar uiteraard ook hoe te komen tot een bepaalde uitvoeringsklasse (risicoklasse) van een product. Belangrijk wordt daarnaast de onderdelenspecificatie, die ofwel verstrekt wordt door de fabrikant (MPCS), ofwel door de koper (PPCS).

Certificering
Roy van de Schoor van Lloyd’s Register belichtte de kijk van een NOBO (Notified Body) op de EN 1090. Het ‘Factory Production Control’ moet gekeurd en gecertificeerd worden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de aanvangskeuring en, mits er geen doorslaggevende wijzigingen binnen het bedrijf worden doorgevoerd, de verplichte periodieke vervolgkeuringen. Vanuit de zes fundamentele eisen werd het publiek meegenomen naar de relevante kenmerken en uiteindelijk de fundamentele prestatie-eisen aan een staal- of aluminiumconstructie. Van de Schoor zette de issues rondom fabricage, constructieve kenmerken, constructieve onderdeel en – bouwpakket, lascertificaat en nog een aantal belangrijke zaken uiteen.

De ISO 3834 in relatie tot de EN 1090
De details van de lastechniek werden belicht door Frank Smit van WTT Lasopleidingen. Hij begon met het toelichten van de ISO 3834, omdat de EN 1090 voor de lastechniek verwijst naar deze ISO-norm. De EN 1090 stelt, ten opzichte van de ISO 3834, nog een aantal aanvullende eisen, waarop Smit inging. Op valt, dat in beide normen veel aandacht wordt besteed aan kennis en kwalificaties van het personeel. In het bijzonder is voor de lascoördinator, een officiële functie binnen het kwaliteitsmanagementsysteem, belangrijke rol toebedacht, wat in de presentatie van verschillende sprekers duidelijk naar voren kwam.

De toeleverancier van basismateriaal
MCB Nederland, in de persoon van Maikel van der Sanden, vertelde over de toepassing van de CE-markering conform CPD (richtlijn). Vanuit de vragen “wat wordt er geëist” (de wet), “wat wordt er gevraagd” (de klant) en “wat moet er worden geregeld” (de producent) werd veel aandacht besteed aan de identificeerbaarheid en traceability van materialen. Een keiharde eis waaraan bedrijven moeten voldoen. Dat geldt voor het hele productiespectrum: bouten, moeren, platen, buizen, profielen en nog veel meer. Welke maatregelen moeten worden genomen indien het basismateriaal vooraf wordt bewerkt?

Een gasheldere blik door de keten
Namens Linde Gas Benelux wierp Martin Mulder een blik op de gehele keten vanuit het gezichtspunt van een gassenleverancier. Dat leverde een verrassende kijk op. Een praktisch doorkijkje in het ‘in control’ zijn met het complete proces. Want bijvoorbeeld met een verkeerde of zelfs geen werkinstructie voor het verwisselen van een gasfles, toch niet het meest ingewikkelde klusje, kan een bedrijf wel degelijk haar totale kwaliteitssysteem ondermijnen. Er kwam nog veel meer aan bod. Zo werd extra aandacht besteed aan de gasmeetservice, die eventueel kan worden ingezet als kwaliteitsborging van het complete gasverzorgingssysteem. Na afloop verzorgde Martin Majoor, eveneens van Linde, met behulp van een lichtboogprojector een verhelderend inzicht in de invloed en het belang van het beschermgas en haar samenstelling.

Planning
Op instigatie van Duitsland is de officiële invoering van de CE-norm per 1 juli a.s. met twee jaar uitgesteld. Dat neemt niet weg, dat een keur aan grote opdrachtgevers de CE-markering al eist.

De belangstelling voor beide seminars en de grote vraag uit de markt naar informatie betreffende de EN 1090 hebben ertoe geleid dat de deelnemende partijen voornemens zijn meer van deze seminars te organiseren. Belangstellenden hiervoor kunnen zich vrijblijvend inschrijven op .
Bij voldoende aanmeldingen worden zij vervolgens geïnformeerd over de exacte locatie.

Trefwoorden: Cilinder Gassen

Andere producten en diensten van Linde Gas Benelux

IDS en Linde Gas bouwen eerste IDS tankstation voor LNG in Nederland van Linde Gas Benelux thumbnail
15-11-2013

IDS en Linde Gas bouwen eerste IDS tankstation voor LNG in Nederland

IDS gaat een samenwerking aan met Linde Gas, specialist op het gebied van industriële gassen en engineering, om in het Botlekgebied het eerste door Linde Gas gestandaardiseerde LNG tankstation in Nederland medio 2014 te openen.


Cryogeen schoon schip maken met emissies nu ook mobiel mogelijk van Linde Gas Benelux thumbnail
31-05-2013

Cryogeen schoon schip maken met emissies nu ook mobiel mogelijk

Cryogeen schoon schip maken met emissies nu ook mobiel mogelijk


10-09-2012

Op Macropak nieuwe stap in MAP

MAPAX® LD, d it is een nieuwe techniek van Linde voor de inline lekdetectie van verpakkingen.


Juiste gassen en gasmengsels cruciaal voor betrouwbaarheid milieumetingen van Linde Gas Benelux thumbnail
07-05-2012

Juiste gassen en gasmengsels cruciaal voor betrouwbaarheid milieumetingen

Linde Gas Benelux beschikt ter ondersteuning van mileumetingen over een uitgebreid scala aan zuivere gassen.


GENIE® verschaft Linde Gas ‘innovator-status’ van Linde Gas Benelux thumbnail
06-02-2012

GENIE® verschaft Linde Gas ‘innovator-status’

Een werkelijk innoverende ‘first release’ van een nieuw type gascilinder met de toepasselijke naam GENIE®.


ISO 17025 accreditatie Linde Gas Benelux verlengd van Linde Gas Benelux thumbnail
01-02-2012

ISO 17025 accreditatie Linde Gas Benelux verlengd

A ccreditatie verlengd waarmee Linde Gas opnieuw aantoont aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en herleidbaarheid te voldoen


Praktisch kalibratiecilindertje Linde Gas als hulpinstrument voor snuffelaars van Linde Gas Benelux thumbnail
24-11-2011

Praktisch kalibratiecilindertje Linde Gas als hulpinstrument voor snuffelaars

Handzame ECOCYL® cilinders van Linde Gas leveren extra gemak bij het kalibreren en controleren.


HiQ gassen met 7.0-kwaliteit bij Linde ‘gewoon’ in cilinders van Linde Gas Benelux thumbnail
14-10-2011

HiQ gassen met 7.0-kwaliteit bij Linde ‘gewoon’ in cilinders

Zuiverheid viertal gassen verhoogd tot 99,99999%, totale gehalte verontreinigingen teruggebracht tot slechts 100 ppb


Gasmeetservice als extra kwaliteitsinstrument van Linde Gas Benelux thumbnail
13-09-2011

Gasmeetservice als extra kwaliteitsinstrument

kwaliteit, zekerheid, gasmeetservice


04-02-2011

ACCURA® - Linde Gas biedt klanten online-optie voor optimaal eigen gas management

Productiviteitsverhoging, Kwaliteit & traceerbaarheid, Verhoging van de veiligheid, Kostenreductie  


04-01-2011

Linde sterk vertegenwoordigd op GAS 2011

Alweer voor de zesde keer organiseren het NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) en de normcommissie ISO/TC 158 "Gasanalyse" het internationale Gas


27-10-2010

Speciaal gasmengsel Linde Gas haalt Guinness Book of Records

VOC, 110 componenten, gasmengsel


Linde HiQ®  vernieuwt gassengids van Linde Gas Benelux thumbnail
07-06-2010

Linde HiQ® vernieuwt gassengids

Nieuwe HiQ gassengids met het oog op nieuwe regelgeving op het gebied van classificatie en etikettering.


27-05-2010

Linde Gas verbreedt spectrum aan hervulbare 1-liter cilinders

Concept voor kleinschalig gebruik van gassen: een hervulbare hogedruk cilinder met een waterinhoud van slechts één liter