Laserlassen en -snijden

Laserlassen en -snijden van Linde Gas Benelux

Door: Linde Gas Benelux  01-06-2007
Trefwoorden: Brongas, Brongassen,

De toepassing van lasers in de metaalverwerkende en non-ferro-industrie neemt sterk toe. Een groot aantal bedrijvenheeft al één of meer lasers aangeschaft, terwijl veel andere bedrijven op het punt staan dit te doen of dit in elk geval in overweging nemen.

De toekomstige aanschaf van een laser heeft natuurlijk een enorme impact op de huidige bedrijfsvoering. Een eventuele aankoopbeslissing dient dan ook weloverwogen genomen te worden.
Allereerst moet er flink geïnvesteerd worden in de laserinstallatie. Dit kan in de honderdduizenden euro’s lopen, uiteraard afhankelijk van het merk, de uitvoering, etc.

Maar zelfs wanneer de laser eenmaal is aangekocht, moet er, voordat deze geplaatst kan worden, over veel zaken worden nagedacht en heel wat worden geregeld. Zoals: waar in het bedrijf vindt de laser een plaats, zodat de interne routing makkelijk en logisch verloopt? Is de plaats van opstelling vlak genoeg? Is de stroomvoorziening voldoende, is de belastbaarheid van de bodem gecheckt en voldoen de omgevingsomstandigheden (vochtigheid, temperatuur) aan de eisen die eraan worden gesteld? Is het personeel bijtijds opgeleid en bijgeschoold? Natuurlijk brengen al deze zaken nog de nodige zorgen met zich mee, maar uiteindelijk zal alles klaar zijn en kan er begonnen worden met testen..

Of toch niet? Want: er zijn ook nog gassen nodig. Of zijn die er al? En hoe komen die gassen bij de laser zonder kwaliteitsverlies? Trouwens: wat voor kwaliteit eigenlijk en waarom? En: waar mogen en kunnen die gassen worden opgeslagen?
Linde Gas kan u hiermee helpen met haar zogenaamde ‘point-of-use-garantie’. Een total care-concept dat u veel werkzaamheden uit handen neemt.

Er zijn twee soorten gassen: de resonator- of brongassen en de procesgassen om mee te snijden of te beschermen, in het geval van laserlassen. In het vervolg van dit artikel wordt het lasersnijden belicht.
Linde Gas is bekend met de eisen die door de verschillende in de markt opererende laserfabrikanten gesteld worden aan de gassen en weet dus precies waar het om draait. Het brongas, nodig om de laserstraal op te wekken, is een mengsel dat bestaat uit kooldioxide, helium en stikstof . Maar deze drie gassen kunnen ook elk apart in een cilinder voorgemengd naast de laser staan. Kort toegelicht: kooldioxide zorgt, onder de toevoer van energie, voor de daadwerkelijke laserstraal. De stikstof vergemakkelijkt dit proces en fungeert ook als draaggas. En de helium zorgt voor de noodzakelijke koeling.
Daar de zuiverheid van deze gassen hoog dient te zijn, worden er strenge eisen gesteld aan de drukapparatuur en het leidingwerk. Vervuiling in de resonator, de trilbuis waarin de laserstraal wordt opgewekt, kan leiden tot storingen en stilstand van de lasermachine en daardoor tot productievermindering.
De apparatuur en het leidingwerk dienen diffusiedicht te zijn. De aangevoerde druk en flow moeten zeer constant zijn.

En dan de procesgassen, de gassen om te snijden. De meest gebruikte gassen hiervoor zijn stikstof, zuurstof en argon. Afhankelijk van het materiaal, de eisen gesteld aan het eindresultaat en de voorschriften van de laserfabrikant kunnen de bovengenoemde gassen in uiteenlopende zuiverheid worden ingezet.

Kort samengevat:
Stikstof moet gebruikt worden voor het snijden van RVS, maar kan ook worden ingezet bij het snijden van staal. De druk en flow zijn hoog en hebben een groot gasverbruik tot gevolg.
Zuurstof daarentegen wordt toegevoerd met een aanzienlijk lagere druk en flow. Dit omdat de reactie van zuurstof met het materiaal een exotherme reactie teweegbrengt. Er onstaat dus warmte bij dit proces, dat het proces ten goede komt.
Zuurstof is, in verband de afbrand van legeringselementen, echter niet aan te bevelen als snijgas voor RVS. Het is wel goed toepasbaar bij staal. De oxidehuid die ontstaat moet dan voor lief worden genomen. Of er moet een nabehandeling aan te pas komen.
Argon wordt gebruikt bij materialen die een reactie aangaan met zuurstof of stikstof, en als gevolg daarvan een slecht eindresultaat geven, zoals een snede met bramen of een hinderlijke oxidehuid.
Er zijn dus nogal wat zaken waarmee u rekening moet houden. Linde Gas is u hier graag bij van dienst.

Linde Gas Benelux (voorheen Hoek Loos) maakt onderdeel uit van de wereldmarktleider op het gebied van industriële gassen, Linde A.G.

Voor meer informatie (Nederland):
Linde Gas Benelux Tel. 010 246 1470, [email protected]


Voor meer informatie (België):
Linde Gas Benelux Tel. 03/880.85.00, [email protected]

Trefwoorden: Brongas, Brongassen,