Linde Gas: ook geaccrediteerde multicomponent gasmengsels conform ISO 17025

Linde Gas: ook geaccrediteerde multicomponent gasmengsels conform ISO 17025 van Linde Gas Benelux

Door: Linde Gas Benelux  16-03-2009

The Linde Group beschikt wereldwijd over een serie van accreditaties voor gasvormige referentiematerialen, gecertificeerd volgens ISO 17025, alle vallend onder de wederzijdse erkenning van de ILAC/MRA. GeCertificeerde Referentie Materialen (CRM’s) zijn geproduceerd in geaccrediteerde laboratoria, erkend door een onafhankelijke, zogeheten ‘Notified Body’ (zoals in Nederland de Raad van Accreditatie). Deze CRM’s zijn expliciet herleidbaar naar SI-eenheden, en hebben een zorgvuldig vastgestelde totale meetonzekerheid.

In het assortiment geaccrediteerde speciale gasmengsels dat Linde Gas voert onder het label HiQ® bevinden zich onder meer CO2, CO, NO en SO2 in verschillende balansgassen. Maar ook multicomponent-mengsels behoren tot de mogelijkheden.

De website http://hiq.linde-gas.com biedt een handige zoekfunctie voor geaccrediteerde (binaire) mengsels (volg het pad ‘Gases & Services’ > ‘ISO 17025’).

Nadere informatie: de HiQ Desk van Linde Gas Benelux, tel. 0313 490 440