Nieuwe gaskleurcodekaart en –poster van Linde Gas Benelux beschikbaar

Nieuwe gaskleurcodekaart en –poster van Linde Gas Benelux beschikbaar van Linde Gas Benelux

Door: Linde Gas Benelux  06-09-2007

Sinds juni 2006 moeten alle gascilinders voldoen aan de kleuren, zoals deze worden genoemd in de Europese norm NEN-EN 1089-3. In de afgelopen 10 jaar is een overgangsperiode van kracht geweest. Waar vroeger iedere gassoort min of meer een eigen kleur had, wordt nu veel meer gekeken naar de eigenschappen van een gas. Eigenschappen van gassen zoals: brandbaar, brandbevorderend, verstikkend of giftig.
Deze nieuwe kleurcodering maakt het dus eenvoudiger (voor bijvoorbeeld hulpdiensten) te herkennen hoe een gascilinder zou kunnen reageren in een calamiteit.

Maar ook veiligheidsfunctionarissen wijzen mensen op de verschillende eigenschappen van in cilinders opgeslagen gassen. Nu deze overgangsperiode is afgerond heeft Linde Gas Benelux B.V. een nieuwe gaskleurcodekaart en een nieuwe gaskleurcodeposter ontwikkeld.

De indeling is logisch en herkenbaar: Technische gassen, Speciale gassen, Voedingsmiddelen gassen en Medische gassen. Per groep komen, in alfabetische volgorde, eerst de enkelvoudige gassen aan de beurt en vervolgens de samengestelde gassen. Alles verpakt in een zeer overzichtelijk geheel. Naast de eigenschappen van de meest gebruikte gassen is ook aandacht voor de maatvoering van de cilinderaansluitingen.

Meer informatie? Bel Linde Gas Benelux in Schiedam! 010-2471470 of [email protected]. De handige folder is ook gratis te downloaden via www.lindegasbenelux.com, onder "Nieuws & Downloads".