Tankstation vloeibare waterstof in Brussel

Tankstation vloeibare waterstof in Brussel van Linde Gas Benelux

Door: Linde Gas Benelux  29-06-2007

Het tankstation is opgebouwd uit een 6.000 liter cryogene opslagtank waar het waterstofgas bij een temperatuur van -253°C bewaard wordt, een module met pomp en flexibel, een stuureenheid voor het tanken, en een opslag van spoel- en testgassen. De pompeenheid laat de gebruiker toe op een eenvoudige, lekvrije en toch snelle manier de tank in de wagen te vullen. Het vat in de wagen heeft een inhoud van 160 liter en kan 8 kg. waterstof meenemen. Het wordt gevuld in enkele minuten.

Ook in de wagen is de waterstof vloeibaar opgeslagen bij -253°C en bij lage druk. Dit verplicht ons zowel de tanks als de flexibels zeer goed te isoleren om verliezen in gasvorm te beperken. Daarom worden tanks en flexibels uitgevoerd met een dubbele wand waartussen een vacuüm heerst. Zo kan men, zonder verlies, een tiental dagen de wagen ongebruikt laten staan.

Omdat we per kg. vloeibare waterstof ongeveer 11 Nm³ gas hebben, is dit een efficiënte methode voor opslag en transport van deze energiedrager. Het station is bovendien eenvoudig uit te breiden met een compressor om voertuigen met brandstofcellen te voorzien van gecomprimeerd waterstofgas op 350 of 700 bar. Ook voor de compressie heeft Linde een eigen energie-efficiënte technologie ontwikkeld.

Ondanks de lekvrije installatie, maar omdat waterstof zeer brede explosiegrenzen heeft in lucht (5-75%), mag binnen de omheining niet gerookt worden. Ook het gebruik van mobiele telefoontoestellen en andere elektronische apparatuur is verboden. Dit is tevens de regel bij een benzinestation.

Waterstof is in tegenstelling tot LPG een gas dat lichter is dan lucht, zo’n 14x lichter zelfs. Dit beperkt enorm het risico op brand in geval van een lek. Daar waar LPG zich langs de grond opstapelt, gaat het waterstofgas zich direct in de hoogte verplaatsen en oplossen in de atmosfeer.

De grote verwarring bij het publiek ontstond via het ongeval met de Hindenburg. Jaren na het ongeval kwam men tot de conclusie, dat dit niets met sabotage of waterstof te maken had. De oorzaak was een opeenvolging van gebeurtenissen :
- De kapitein beval, onder tijdsdruk, korte bochten te nemen voor het aanleggen, één van de kabels uit de structuur brak, want die was hierop niet berekend, een met waterstof gevulde zak scheurde en waterstofgas vulde de ruimte.
- De door onweer geladen atmosfeer in combinatie met een stalen (aardings)kabel, waaraan de zeppelin werd binnengehaald, zorgde voor een vonk. Door deze snelle ontlading vatte de ontvlambare deklaag van het vaartuig, dat bestond uit aluminiumpoeder, vuur.
De afloop is bekend…

De wagen is een 7-reeks, waarvan de motor aangepast werd om op waterstofgas te rijden. Dit beperkt de emissie tot water en 5 g CO2 per km. Omdat de motor de techniek van een waterstof-eenheid en een benzine-eenheid combineert, is slechts een beperkt rendement te halen en beperkt de actieradius zich tot 200 km. met 8 kg. waterstof. De actiradius wordt uitgebreid met 500 km. op benzine. Een specifieke waterstofmotor is performanter.

Meer tekst- en fotomateriaal over de technologie van de BMW Hydrogen 7 vindt u op www.press.bmwgroup.com en http://www.lindegasbenelux.com/international/web/lg/nl/likelghlnl30.nsf/docbyalias/nav_waterstof.