Uitbreiding van topklinsche geestelijke gezondheidszorg

Uitbreiding van topklinsche geestelijke gezondheidszorg van Parnassia Bavo Groep

Door: Parnassia Bavo Groep  23-06-2009
Trefwoorden: Psychiatrie, Geestelijke Gezondheidszorg, Topklinische Zorg

Het keurmerk TOPGGz, voor topklinische zorg in de ggz, is vanaf maandag 22 juni weer verder verspreid onder ggz-instellingen. Drie instellingen voor geestelijke gezondheidszorg kregen dankzij hun inspanningen het keurmerk uitgereikt. Het gaat om het Centrum voor Neuropsychiatrie van GGZ Noord- en Midden-Limburg, Stichting Centrum ’45 en de polikliniek van het Leo Kannerhuis. Met deze afdelingen erbij zijn er inmiddels dertien TOPGGz afdelingen in Nederland.De TOP GGz afdelingen voeren toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek uit en ontwikkelen innovatieve en experimentele behandelingen. Het zijn afdelingen die samen werken met universiteiten, veel investeren in onderwijs en opleiding en een bedrijfsvoering uitoefenen waar het meten van patiënttevredenheid en behandeleffecten standaard onderdeel van zijn. e stichting Topklinische GGz visiteert afdelingen die voor het keurmerk in aanmerking willen komen. Hiermee beoogt zij de topklinische- en topreferente zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en faciliteren. Dit moet leiden tot een breder aanbod van gespecialiseerde derdelijnszorg. De stichting is begin 2008 opgericht op initiatief van Altrecht, Lentis, de Parnassia Bavo Groep, Rivierduinen en De Viersprong. De eerste tien keurmerken zijn vorig jaar december uitgereikt door Minister Klink. Deze uitreiking is de tweede sinds het bestaan van de stichting TOPGGz.

Het Centrum voor Neuropsychiatrie van GGZ Noord- en Midden-Limburg biedt zorg aan patiënten met gecombineerde neuropsychiatrische en genetische aandoeningen.

Stichting Centrum ’45 biedt op haar beide locaties Diemen en Oegstgeest zorg aan getroffenen van oorlog, vervolging en geweld.

De polikliniek van het Leo Kannerhuis biedt zorg aan patiënten met Autisme.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u bellen met Ingeborg Hoogveld 06 20 26 23 65

Trefwoorden: Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrie, Topklinische Zorg

Contact Parnassia Bavo Groep

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share