Behandelde zaken

Behandelde zaken van Mr Drs J.(han) Van Wieringen, planschade, aansprakelijkheid

Door: Mr Drs J.(han) Van Wieringen, planschade, aansprakelijkheid  02-06-2011
Trefwoorden: Bouw, Vastgoed, Advocaat

 De zaken die wij behandelen liggen onder meer op het gebied van arbeidsrecht (ontslag), huurrecht, ambtenarenrecht. omgevingsrecht, strafrecht, belastingen, sociale zekerheid, klachtrecht, discriminatie, huurrecht en pensioenrecht. Hierna een greep uit behandelde zaken.  BOUWVERGUNNINGEN en PLANSCHADE 1. Bouwrecht: voorlopige voorziening tegen aanbouw; Rechtbank Den Haag; reg.nr AWB 05/2626. 2. Beroep tegen afwijzing bezwaar door het Hoogheemraadschap Nr. V 41187, waterschapskeur. 3. Bezwaar en beroep tegen verlening of weigering bouwvergunningen, bijvoorbeeld procedure windmolens Rijnwoude.   HUURRECHT en VAST GOED4. Huurrecht; Rechtbank Den Haag, sector kanton, rolnr 585928, de kantonrechter beslist in conventie: veroordeelt G. te betalen € 3746, ten titel van schadevergoeding. 5. Opstellen overeenkomsten voor tijdelijke verhuur. 6. Aanvragen vergunningen op grond van de Leegstandswet. STRAFRECHT7. Aangifte bij officier van justitie van vernieling van goederen en Beklag over niet vervolging. 8. Bezwaar en beroep tegen inname van rijbewijs na dronkenschap. ARBEIDSRECHT 9. Ontslag zonder uitkering resterende vakantiedagen; kantonrechter Alphen. 10. Ontslag van docent zonder geldige gronden: eis: € 170.000,- schadevergoeding. Rechtbank Den Haag. BELASTINGEN 11. Hoger beroep Rechtbank, Procedure 06/4398 Navordering IB, inzake film CV. 12. Bouwleges: bezwaar en beroep bij de Rechtbank Den Haag tegen aanslagen te hoge bouwleges. 13. Diverse adviezen inkeerregeling, successie en Estate planning. SOCIALE ZEKERHEID14. Bestuursrecht/Sociale Zekerheid; Rechtbank Den Haag, AWB 03/3558 WAO en 033559 WAO; ingestelde beroepen zijn gegrond verklaard. 15. Bestuursrecht CRvB 04/3256 WAO een 04/3257 WAO; appellant is UWV; uitspraak: CRvB bevestigt de aangevallen uitspraak van de Rb. 16. Incassoprocedure UWV, innig inclusief de wettelijke rente, van drie maanden verschuldigde WAO uitkering. GEZONDHEISRECHT/KLACHTRECHT 17. Uitspraak van de Klachtencommissie van de vereniging Omni Podo Genootschap dat verweerder het lidmaatschap van de vereniging wordt ontnomen.

Trefwoorden: Advocaat, Bouw, Bouwleges Juridisch Advies Advocaat, Huurrecht, Juridisch, Vastgoed,

Contact Mr Drs J.(han) Van Wieringen, planschade, aansprakelijkheid

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share