Belangrijke versterking MS-onderzoek Erasmus MC

Belangrijke versterking MS-onderzoek Erasmus MC van Stichting Ms Research

Door: Stichting Ms Research  01-09-2006

Het MS-fellowship 2006 is uitgereikt aan de winnares: dr. Leonie Boven van de afdeling Immunologie van het Erasmus MC. Dit Fellowship biedt de mogelijkheid aan ervaren en gepromoveerde onderzoekers hun eigen onderzoeksgroep op te bouwen en zich definitief te vestigen als onderzoeker naar de ziekte multiple sclerose. Het fellowship wordt maximaal een keer in de twee jaar toegekend en bestaat uit een bedrag van 365 duizend euro voor een 4-jarig onderzoeksproject van de fellow.
Dr. Leonie Boven zal deze subsidie gebruiken voor voortzetting van haar onderzoek naar een natuurlijk beschermingsmechanisme bij MS. Bij MS wordt myeline (het isolerende materiaal om zenuwvezels, dat ervoor zorgt dat signalen snel en efficiënt worden doorgegeven) afgebroken door ontstekingscellen. Dr. Leonie Boven heeft gevonden dat een van deze ontstekingscellen (de macrofaag) na opname van myeline ontstekingsremmende eigenschappen ontwikkelt. In haar fellowship wil zij meer te weten komen over dit proces, dat mogelijk een remmende werking heeft op MS.

Begin juli is een verlenging toegekend van de programmasubsidie aan het Rotterdams MS-centrum ErasMS. Een programma bestaat uit verschillende onderzoekslijnen op verschillende vakgebieden en stimuleert daardoor de uitwisseling van kennis tussen vakgebieden en de samenwerking tussen het laboratorium en de kliniek. De subsidie van 160 duizend euro is toegekend voor een jaar met een intentie tot jaarlijkse verlenging tot maximaal 4 jaar.
Het nieuwe programma van het Erasmus MS zal zich richten op het opsporen van factoren die een rol spelen in het ontstaan en het verloop van de ziekte. Het programma is opgebouwd uit vier nauw met elkaar verweven onderzoekslijnen.
De eerste onderzoekslijn bestaat uit een studie naar de ontwikkeling van MS na een eerste aanval, die mogelijk op MS duidt. Daarnaast wordt gewerkt aan (inter)nationale samenwerking bij het bestuderen van kinderen met MS.
In de tweede en derde onderzoekslijn zal gezocht worden naar erfelijke en omgevingsfactoren, die een rol spelen bij MS. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de invloed van roken en van het Pfeiffer-virus.
In de vierde onderzoekslijn wordt nader onderzoek gedaan naar de rol van het afweersysteem bij MS. De focus ligt hierbij op de reactie van het afweersysteem op lichaamseigen weefsel, bacteriën en virussen.

Noot voor de redactie: voor bij dit persbericht behorende foto's en voor meer informatie over MS, de Stichting MS Research en het door de Stichting gefinancierde onderzoek kunt u contact opnemen met:
Mw. D. Roos, directeur
Stichting MS Research
Postbus 200, 2250 AE Voorschoten
[email protected]
Tel. 071-5600500

Voor eventuele persverzoeken voor dr. Leonie Boven en het hoofd van het MS-centrum ErasMS (dr. Rogier Hintzen) wordt u verzocht contact op te nemen met:
David Drexhage
Pers- en wetenschapsvoorlichter
Erasmus MC
tel. 010 4635525
gsm 06 51340905
[email protected]