Afvalverwerking kost burgers veel te veel

Door: Van Hulzen Public Relations Adviseurs  23-06-2006
Trefwoorden: Afvalverwerking, Ecoverpakkingen, Nascheiding,

Afvalverwerking kost burgers veel te veel EcoVerpakkingen reageert op kritiek afvalbedrijven Leidschendam, 22 juni 2006 - Afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) zijn veel duurder dan de combinatie van huisvuilscheidingsinstallaties, biovergisting en nascheiding. Alleen daarom al moet snel worden overgestapt op het nascheiden van huishoudelijke afval. Op de tot 2009 geplande uitbreiding van AVI-capaciteit van 3 miljoen ton kan een bedrag worden bespaard van wel 1 tot 1,5 miljard euro. Dat is veel geld. En de Nederlandse burger betaalt dat. Dat is de simpele conclusie waarmee Henk Pleijzier, directeur van de EcoVerpakkingen, reageert op de ongewoon felle kritiek die de Vereniging Afvalbedrijven afgelopen woensdag uitte op het initiatief tot nascheiding van verpakkingsafval. Het initiatief van producenten/importeurs en EcoVerpakkingen/Vereniging Mileubeheer Kunststofverpakkingen om snel over te gaan tot nascheiding werd eerder deze week ondersteund door een aantal beleidsmakers en prominenten uit bedrijfsleven en openbaar bestuur, onder wie Hans Alders, Kees van der Waaij en Klaas van den Doel, in het boek Nascheiding verpakkingen. Het eerste exemplaar van het boek werd afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer overhandigd aan Siem Buijs, voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Producenten en importeurs, verenigd in EcoVerpakkingen, hebben niet alleen vanwege de kosten gekozen voor nascheiding. Met nascheiding wordt in de toekomst immers ook voldaan aan de doelstellingen van de recent afgekondigde wet Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton van de overheid. Daarenboven levert Nascheiding óók nog eens de beste milieuprestaties. In het noorden van het land zijn in huisvuilscheidingsinstallaties van Essent Milieu-Vagron en Omrin al proeven genomen waarmee de werking van nascheiding werd beproefd en bewezen in een volume-omgeving van ruim 200.000 ton huisvuil per jaar bij elke genoemde installatie. Het milieuvriendelijke van het systeem van nascheiding blijkt uit een wetenschappelijke studie van TNO in maart 2005. Daaruit kwam vooral de sterk verminderde uitstoot van CO2 naar voren als voordeel. Nascheiding pakt alle verpakkingen in het gemengde huisvuil aan. Alle nagescheiden verpakkingen worden verwerkt en niet meer verbrand. Er gaat dus niets verloren. Hoewel de AVI's in Nederland zonder enige twijfel tot de modernste en beste ter wereld behoren, en ondanks de felle kritiek van de Vereniging van Afvalbedrijven, blijven producenten/importeurs en EcoVerpakkingen/VMK achter hun eigen initiatief tot nascheiding staan. Nascheiding is een zeer vooruitstrevende oplossing waarmee Nederland zich beter dan ooit op de kaart zet van innovatieve naties. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voor meer informatie kunt u kijken op www.nascheiding.nl waarop naast het boek 'Nascheiding verpakkingen' een uitgebreide toelichting staat op bovengenoemd onderwerp.

Trefwoorden: Afvalverwerking, Ecoverpakkingen, Nascheiding, Verpakkingsafval,

Contact Van Hulzen Public Relations Adviseurs

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share