Oproep tot breder draagvlak voor initiatief tot nascheiding verpakkingsafval

Door: Van Hulzen Public Relations Adviseurs  20-06-2006
Trefwoorden: Verpakkingen, Ecoverpakkingen, Nascheiding,

Eerste exemplaar boek ‘Nascheiding verpakkingen’ voor commissievoorzitter Oproep tot breder draagvlak voor initiatief tot nascheiding verpakkingsafval Voorschoten, 20 juni 2006 – Siem Buijs, de voorzitter van de Vaste Tweede Kamercommissie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, heeft vandaag in het gebouw van de Tweede Kamer het eerste exemplaar van het boek ‘Nascheiding verpakkingen’ in ontvangst genomen. In het boek, een uitgave van EcoVerpakkingen en de VMK (Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen), roepen prominenten uit bedrijfsleven en openbaar bestuur op tot ondersteuning van het initiatief tot nascheiding van verpakkingsafval. Nascheiding kenmerkt zich door het feit dat afval niet langer vooraf zal worden gescheiden. Alle verpakkingen kunnen worden afgedankt in de grijze vuilnisbak, behalve glas en papier/karton, die in de bekende aparte afvalstromen blijven gaan. Ook PET-flessen kunnen dus bijvoorbeeld dankzij nascheiding gewoon in de afvalbak. Genoemde prominenten zijn niet alleen positief omdat nascheiding de beste oplossing is voor het milieu vanwege de CO2-vermindering tegen de laagste kosten, maar óók omdat nascheiding het leven van de consument veel gemakkelijker zal maken. Die kan zich zonder de voortdurende verpakkingsergernissen toeleggen op zijn of haar dagelijkse werk. Daarnaast vormt nascheiding de oplossing voor de tekorten in de afvalverbrandingsinstallaties. Met de oproep wordt aangesloten bij de mening van organisaties als Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), EcoVerpakkingen en de VMK, die vinden dat nog té veel wordt gedacht in termen van afval en té weinig in het managen van grondstof. De technische veranderingen hebben al plaatsgevonden, nu de mentaliteitsverandering nog. Nascheiding betekent een andere en duurzame langetermijnvisie op verpakkingen in de afvalfase. Het initiatief wordt vooralsnog onvoldoende ondersteund door de politiek. Een breder draagvlak dan er nu is, is nodig. Met de uitgave van het boek wordt een oproep gedaan aan de leden van de Tweede Kamer, en specifiek natuurlijk de leden van de commissie VROM, om staatssecretaris Van Geel te bewegen het initiatief te nemen om samen met bedrijfsleven, lokale overheden, afvalverwerkers en milieuorganisaties het traject op te pakken. Nascheiding verdient dat, blijkend uit de jarenlange ervaring met nascheiding van verpakkingen in de huisvuilscheidingsinstallatie van Essent Milieu-Vagron. De komende weken zal het boek ‘Nascheiding verpakkingen’ op grotere schaal worden verspreid. De elektronische versie van het boek kan worden ingekeken en gedownload op www.nascheiding.nl. Meer informatie over het onderwerp nascheiding vindt u op www.nascheiding.nl. U kunt ook contact opnemen met: J.H. Pleijzier, directeur EcoVerpakkingen, tel. (070) 337 62 53, en H.J. Lucas, directeur VMK, tel. (071) 444 06 40.

Trefwoorden: Ecoverpakkingen, Nascheiding, Verpakkingen, Verpakkingsafval,

Contact Van Hulzen Public Relations Adviseurs

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share