Albany snelroldeuren in de logistiek

Albany snelroldeuren in de logistiek van Albany Door Systems

Door: Albany Door Systems  20-02-2008

Albany snelroldeuren in de logistiek

Wereldwijd groeit het belang van de logistiek als toegevoegde waarde voor bedrijven. Door de toenemende globalisering en de daaruit voortvloeiende sterke arbeidsdeling enerzijds, en de centralisering van de distributie door kostenoverwegingen anderzijds worden de logistieke processen steeds complexer. De onverminderd toenemende goederenstromen moeten steeds sneller en gerichter worden gestuurd. Logistiek is geen noodzakelijk kwaad, maar een wezenlijke concurrentiefactor. Wie dat inziet, is een stap voor op zijn concurrenten.
Er zijn niet alleen logistieke goederenstromen tussen verschillende bedrijfssites wereldwijd, maar natuurlijk ook binnen het bedrijf zelf.
We vinden in bedrijven de meest verscheiden goederenstromen, die bovendien vaak in tegengestelde richting lopen. Goederen worden voortdurend aangebracht en afgevoerd. Deze goederenstromen lopen doorgaans dwars door het volledige bedrijfsgebouw en worden mede door snelroldeuren bepaald.
De snelroldeuren van de firma Albany Door Systems, de uitvinder van deze systemen, boden het antwoord op de steeds groeiende en in snelheid toenemende goederenstromen binnen bedrijven en de daaruit voortvloeiende energieverspilling en problemen met het binnenklimaat. Sindsdien zijn snelroldeuren in de werkprocessen niet meer weg te denken. De deuren van Albany Door Systems openen zich snel, tot 3,2 m/s en sluiten zich meteen nadat de goederen er doorheen gegaan zijn.
Snelroldeuren leveren een beslissende bijdrage bij het bespoedigen en optimaliseren van de logistieke processen binnen een bedrijf. Terwijl de productie op volle toeren draait, rijden heftrucks door een hele reeks deuren in magazijnen en productiehallen, en dat in tegengestelde richting en met grote snelheid.
De goederenstroom mag in geen geval vertragen, ook niet wanneer hij door klimaatsluizen moet. Producten komen alleen maar tijdig op hun eindbestemming aan wanneer de deuren zich snel openen en sluiten en bovendien betrouwbaar werken.

Vooral bij klimaatsluizen vallen de voordelen van snelroldeuren op: de buitendeur opent zich automatisch zodra een heftruck of vrachtwagen aanrijdt. Het voertuig is nog maar net binnen of de deur is al weer gesloten en de tweede (binnen)deur staat al open. Een sluissturing zorgt ervoor dat de tweede deur pas wordt geopend wanneer de andere gesloten is. Het sluiseffect zorgt ervoor dat er geen ongewenste tochtstromen zijn en de energieverspilling of de luchtverontreiniging door tocht tot een minimum beperkt worden. Dit is niet alleen een concrete milieusparende maatregel, maar bespaart bovendien aanzienlijk op de verwarmingskosten. Een unieke situatie waarbij milieubescherming en controlling hetzelfde voor ogen hebben.

De deuren kunnen op verschillende manieren worden bediend. De sturing (MCCVectorcontrol) krijgt volautomatisch instructies voor de opening door een in de vloer ingewerkte sensor, of kan ook van op afstand worden bestuurd. Het is bovendien zelfs mogelijk om toegangsrechten toe te kennen. Zo is het mogelijk om heftrucks toegang te geven tot bepaalde hallen, maar niet tot andere. De deur kan ook eenvoudig geopend worden door een druk op de knop, of bij stroompannes door een hendel.

De snelroldeuren van Albany worden echter niet alleen binnen bedrijven of op hun buiten gelegen terreinen gebruikt, maar ook bij de sturing van logistieke processen bij productie (transportbanden, laad en los tochtsluizen enz.) of zelfs rechtstreeks in het productieproces bij de scheiding van machines/robotten en las- of lasertoepassingen.
Hoewel de snelroldeuren van Albany oorspronkelijk uit de industrie komen, worden ze vandaag in nagenoeg alle sectoren gebruikt waar logistiek een belangrijke rol speelt. Dit gaat van de klassieke industrie, dienstverlening, transportsector tot de moderne internethandel.
Het succes van de snelroldeuren van Albany blijft groeien en diens ingenieurs blijven steeds efficiëntere oplossingen ontwerpen.