Grote belangstelling voor Albany-snelroldeuren in de greenhouse-industrie

Grote belangstelling voor Albany-snelroldeuren in de greenhouse-industrie van Albany Door Systems

Door: Albany Door Systems  05-03-2009

Ondanks schommelingen is de trend onomkeerbaar: de energiekosten stijgen en bedrijven zijn meer dan ooit genoodzaakt om energie zo doeltreffend mogelijk te gebruiken en bestaande energiebesparingsmogelijkheden te benutten. In het bijzonder geldt dit voor het aanzienlijke aandeel van broeikassen in de land- en tuinbouw.

In Nederland is dit bijvoorbeeld bijzonder duidelijk. Hier spelen de industrie van broeikassen en de agrarische industrie een belangrijke economische rol. Deze innovatieve industriële omzetting van de agrarische productie heeft wereldwijd, niet alleen bij de consumenten door de vervaardigde producten, maar ook in de industrie van broeikassen en de agrarische industrie veel aandacht getrokken en navolging gevonden.

Natuurlijk is de zogenaamde greenhouse-sector ook een belangrijke energieverbruiker. Zeven procent van het totale nationale energieverbruik en 79 procent van de in de Nederlandse landbouw verbruikte energie wordt voor de productie van bekende exportproducten aangewend.

Daarom sloot de Nederlandse greenhouse-industrie in 1995 een overeenkomst met de overheid om de energiebehoefte terug te schroeven. De doelstelling: In vergelijking met het jaar 1980 moet het doeltreffend energieverbruik met 65% stijgen. Tegen 2000 lag de gehaalde waarde bij 44%.

De randvoorwaarden zijn door het huidige klimaatdebat en de snelstijgende energiekosten actueler dan ooit en de greenhouse-industrie heeft daarom behoefte aan veelvuldige en op maat gemaakte technische oplossingen en innovaties voor de verhoging van de energie-efficiëntie. Door de inzet van snelroldeuren kunnen aanzienlijke kosten worden bespaard en kunnen resources effectiever worden ingezet. De belangstelling van de greenhouse-industrie voor de op maat gemaakte deuroplossingen is voor de marktleider en ontwikkelaar van de snelroldeur, Albany Door Systems, een bevestiging van de consequent gevoerde dialoog met zijn klanten en geïnteresseerde bedrijven.

De snelroldeuren van Albany Door Systems worden ontwikkeld op basis van de behoeften van de klant en zijn bestand tegen de zwaarste weersomstandigheden. De deuren van Albany zijn gemaakt van sterke, duurzame deurpaneeldoeken en robuuste staal- en/of aluminiumcomponenten voor een langdurige toepassing. Er zijn Albany deuren in gebruik die al meer dan één miljoen cycli hebben doorlopen, sommige zelfs meer dan vijf miljoen.

Dankzij de combinatie van robuuste uitrustingscomponenten en een betrouwbare constructie enerzijds en aanzienlijke energiebesparingen anderzijds worden snelroldeuren al sinds geruime tijd door de agrarische sector ingezet. Vooral het feit dat de roldeuren zijn aangepast aan de praktijk van de greenhouse-industrie is voor deze industrietak een overtuigend criterium. Dankzij in de landbouw en de industrie beproefde deursystemen, bovendien in combinatie met de technische know-how en goede service van Albany, kunnen betrouwbaarheid en kostenverlagingen worden gepland.

Albany Door Systems heeft zich al in een vroeg stadium op de enorme uitdagingen van deze industrietak ingesteld en biedt passende deuroplossingen met de vereiste technische specificaties en configuraties aan.

Zo profiteren de kassen, met hun producten (bijv. bloemen) die een hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid nodig hebben, van de snelle sluit- en openingssnelheden van de deuren van Albany. Schadelijke toch en het gevreesde schoorsteeneffect worden vermeden.

Snelroldeuren zijn dankzij hun speciale en warmte-isolerende eigenschappen perfect geschikt voor veiling- en aangrenzende overslaghallen met temperatuurgevoelige producten, zoals die afkomstig uit kassen. Tocht bij in- en uitgaand verkeer en hiermee gepaard gaande forse temperatuurdalingen zouden onmiddellijk een schadelijk effect op de productwaarde hebben. Maar dankzij snelroldeuren worden in- en toegangen bliksemsnel afgesloten.

In de aangrenzende logistieke centra worden de kwetsbare goederen onder gedefinieerde klimatologische omstandigheden verpakt en verstuurd. Voor de vereiste klimatologische voorwaarden in situaties met zeer frequent in- en uitgaand verkeer zijn klimaatgevoelige en logistieke oplossingen nodig – hiervoor zijn de professionele snelroldeuren van Albany ontwikkeld. Zo zijn er sluisoplossingen binnen de greenhouse-industrie vaak de ideale oplossing.

Juist bij zeer frequent gebruikte magazijnen met een onregelmatig en intensief in- en uitgaand verkeer zijn snelroldeuren, zoals die van Albany Door Systems, noodzakelijk voor het rendement en vergemakkelijken en versnellen ze bovendien de goederenstroom en werkprocessen aanzienlijk. Met de oplossingen van de toonaangevende deurenspecialist Albany kunnen door het sneller openen van de deur veel meer energiekosten worden bespaard dan met andere, conventionele industriedeuren. Dat milieubescherming en economische noodzaak tegenwoordig hand in hand gaan, beschouwt de greenhouse-industrie hierbij beslist als een meevaller.