BiSL Foundation

Door: Ultracomp  19-08-2011
Trefwoorden: Training, in company, Ultracomp

 Functioneel Beheer is als onderdeel van de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor de instandhouding en aansturing van de informatievoorziening van een organisatie. De Business Information Services Library (BiSL) geeft een praktische structuur en richtlijnen om dit goed te organiseren. Deze training brengt de deelnemer middels praktische voorbeelden de basis principes, processen en begrippen bij betreffende BiSL.

CURSUSDUUR EN STUDIEBELASTING
De cursusduur beslaat 2 dagen. Voor het examen moet rekening gehouden worden met 8 studie-uren.

DOEL
Na afloop van de training heeft de deelnemer:

 • Kennis gemaakt met de verschillende BiSL procesclusters, de BiSL processen daarbinnen en BiSL terminologie;
 • Inzicht gekregen in het BiSL-raamwerk en interne samenhang van de processen;
 • Concrete handvatten gekregen voor toepassing van BiSL in uw organisatie;
 • Inzicht in het toenemend belang van functioneel beheer;
 • De kennis om enthousiasme te kweken voor deze aanpak;


Daarbij is de kandidaat optimaal voorbereid op het EXIN examen “BiSL Foundation”examen. Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen en duurt 60 minuten.

WERKWIJZE
Klassikale en interactieve behandeling van de leerstof afgewisseld met discussies en (praktijk)opdrachten over de behandelde leerstof. Praktijkvoorbeelden uit het dagelijkse werkzaamheden komen aan bod.

DOELGROEP EN VOOROPLEIDING
De training BiSL Foundation is bedoeld voor functioneel beheerders, overige beheerders en anderen die (in)direct betrokken zijn bij functioneel beheer binnen de organisatie, maar ook voor managers en medewerkers die meer kennis willen vergaren over het BiSL-raamwerk.

U heeft enige ervaring met functioneel beheer, onderhoud en de vernieuwing van applicaties of ervaring in één van de bij doelgroep benoemde gebieden.

INHOUD
De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Introductie BiSL-raamwerk:
  • De cursist weet de context van het BiSL-framework te verwoorden, weet de onderlinge verhouding tussen functioneel, applicatie-, technisch beheer en de relatie van BiSL met andere modellen en methoden (zoals ASL en ITIL®);
  • De structuur van de procesclusters en de samenhang binnen en tussen de procesclusters van het BiSL-model te verwoorden.
 • De rol van functioneel beheer en informatiemanagement:
  • De cursist weet te omschrijven wat de toegevoegde waarde is van functioneel beheer en het verschil met informatiemanagement. Daarnaast kunnen zij aangeven wat de gebruikers- en ICT organisatie zullen merken van het werken op basis van BiSL.
 • De uitvoerende processen:
  • De processen op het uitvoerende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen.
 • De sturende processen:
  • De processen op het sturende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen;
 • De richtinggevende processen:
  • De processen op het richtinggevende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen.
 • De verbindende processen:
  • De processen op het verbindende niveau te benoemen en bij elk proces op sturend en operationeel niveau inhoud, doel en resultaten globaal te benoemen.
 • Relaties naar andere beheervormen;
 • Invoering en gebruik BiSL:
  • Aan te geven wat de valkuilen en aandachtspunten zijn bij het in gebruik nemen van BiSL en aan te geven hoe die kunnen worden voorkomen of verholpen.
 • Examentraining.


KWALITEIT
Het theoretisch en met name praktische deel van BiSL van deze training wordt verzorgd door een ervaren en vakkundig trainer. Onze organisatie, trainers en materiaal zijn geaccrediteerd door CEDEO, VOI en EXIN en worden regelmatig door deze instanties getoetst.

MATERIAAL
Elke cursist wordt onderstaand materiaal ter beschikking gesteld:

 • Cursusmap met daarin o.a. opgenomen:
  • De handouts van de presentatie;
  • Casus, als leidraad gedurende de training;
  • Opdrachten;
  • Samenvatting van de processen
  • Begrippen en definitielijst;
  • Proefexamen.
 • Boek “BiSL – Een framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement”

Trefwoorden: Bisl Foundation Training, in company, Training, Ultracomp,

Andere producten en diensten van Ultracomp

19-08-2011

ITIL CMDB

ITIL CMDB: geeft een bredere en diepgaande kennis van de toegevoegde waarde en rol van de CMDB, onderdeel Service Lifecycle.


19-08-2011

ITIL Service Catalogue

EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER


15-08-2011

ITIL ® Managing Across the Lifecycle

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


15-08-2011

ITIL Foundation

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


22-07-2011

ITIL v3 Trainingen

Ultracomp bied de volgende trainingen aan: - ITIL v3 Foundation - ITIL v3 Intermediate Capability Service Offerings & Agreement -


21-11-2008

Ultracomp: PRINCE2 insight

Onze PRINCE2 trainingen ondersteunen u bij het beantwoorden van onderstaande vragen zoals:
- Hoe zorg je dat je als projectleider geen lijder van het project wordt?
- Hoe lever je als project de deliverables op, zodanig dat de opdrachtgever tevreden is?
- Hoe zorg je voor voldoende grip op een project?
- Wat is het doel van het project en met welke resultaat kun je dat doel bereiken?

Vanuit de functie die u vervult en de ervaring binnen


21-11-2008

Ultracomp en ITIL v3 Capability Studies: the story so far

Vanaf begin oktober 2008 zijn voor u de examens voor een aantal ITILv3 Capability Studies en Lifecycle Studies door APMG beschikbaar gesteld. De Capability Studies zijn redelijk vergelijkbeer met de ITIL Practitioners en Lifecycle studies zijn gericht op het managen van een fase in de levenscyclus van een dienst.