ITIL CMDB

Door: Ultracomp  19-08-2011
Trefwoorden: Training, Itil, Proces Management

 

DUUR EN VOORBEREIDINGSTIJD
2 werkdagen.
Na de training adviseren wij (gemiddeld) 20 uur zelfstudie ter voorbereiding op het examen. 

DOEL
Na het volgen van de training is de kandidaat in staat om:

 • De (belangrijkste) concepten betreffende de Configuratie Management Database (CMDB) of in relatie tot de CMDB te definiëren en te onderscheiden;
 • Het maken van een Business Case en risicoanalyse in relatie tot de CMDB;
 • Het proces ‘Service Asset and Configuration Management’ te beschrijven en uit te leggen;
 • Een CMDB op te bouwen, te onderhouden en te verbeteren;
  •Aan te geven hoe techniek dan wel tools het opzetten, onderhouden en verbeteren van de CMDB kan ondersteunen;
 • Een project aanpak te hanteren, resulterend in een implementatieplan, voor de opzet van een CMDB;
 • De uitdagingen, kritische succesfactoren en risico’s voor de opzet en onderhoud van een CMDB in te zien en deze op gepaste wijze aan te pakken;
 • Relaties van de CMDB en andere processen te beschrijven en deze relaties te borgen in de organisatie;
 • Zich goed voor te bereiden op het examen.


Met deze training is de kandidaat goed voorbereid op de praktijk en volledig voorbereid op het examen ITIL CMDB. Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen en duurt 60 minuten. De kandidaat krijgt 30 minuten extra als het examen niet beschikbaar is in de moederstaal of de taal die binnen het bedrijf gevoerd wordt. Met het behalen van het examen worden 1,5 APMG ITIL credit points verdiend.


WERKWIJZE
Deze training wordt klassikaal en interactief verzorgd. Elk onderwerp zal middels discussies, praktijkvoorbeelden en opdrachten worden behandeld.


DOELGROEP
Deze training is bedoeld voor:

 • (IT) professionals die gedetailleerde kennis willen nodig hebben over het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een CMDB;
 • (IT) professionals werkzaam in het vakgebied Service management en / of Service Catalogue;
 • (IT) professionals, die betrokken zijn bij de start van een project ten behoeve van de opzet en / of verbetering van de CMDB;
 • (IT) Professionals die zich begeven in binnen Service Transition (Project Management, Change Management, Release Management, Testen) en meer willen weten over de CMDB en haar relaties met andere processen binnen Service Transition;
 • Degenen, die het ITIL Expert in IT Service Management certificaat willen behalen. Deze training is één van de modules om voldoende ITIL credit points te behalen voor deze kwalificatie;


Na deze training en het behalen van het certificaat heeft de kandidaat een bredere en diepgaande kennis van de toegevoegde waarde en rol van de CMDB, een belangrijk onderdeel binnen de Service Lifecycle.


BENODIGDE VOORKENNIS
Deelnemers aan deze training moeten in het bezit zijn van het ITIL Foundation certificaat.


INHOUD
Gedurende de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Waarde creëren met (IT) diensten;
 • Basisprincipes van de CMDB;
 • Business Case;
 • Het proces ‘Service Asset and Configuration Management’;
 • Risico analyse gerelateerd aan de opzet, onderhoud en verbetering van de CMDB;
 • Het proces ‘Service Asset and Configuration Management’ en de CMDB in relatie met andere ITIL processen;
 • Opstellen van een implementatieplan;
 • Technieken ter ondersteuning van opzet, onderhoud en verbetering;
 • Organisatie (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden) van de CMDB;
 • Examenvoorbereiding.


KWALITEIT
Het theoretische en met name praktische deel van ITIL van deze training wordt verzorgd door een ervaren en vakkundig trainer. Onze organisatie, trainers en materiaal zijn geaccrediteerd door CEDEO, VOI en APMG en worden regelmatig door deze instanties getoetst.

MATERIAAL
Elke cursist wordt onderstaand materiaal ter beschikking gesteld:
Cursusmap met daarin o.a. opgenomen:

 • Presentatie (handouts);
 • Opdrachten;
 • Begrippen en definitielijst;
 • Proefexamen.

Het OGC boek ‘Service Transition’.

Trefwoorden: in company, Itil, Proces Management, Proces Management Trainingen, Training, Ultracomp,

Andere producten en diensten van Ultracomp

19-08-2011

BiSL Foundation

BiSL Foundation geeft je een praktische structuur en richtlijnen om de informatie voorziening goed te organiseren binnen Functional Beheer.


19-08-2011

ITIL Service Catalogue

EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER


15-08-2011

ITIL ® Managing Across the Lifecycle

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


15-08-2011

ITIL Foundation

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


22-07-2011

ITIL v3 Trainingen

Ultracomp bied de volgende trainingen aan: - ITIL v3 Foundation - ITIL v3 Intermediate Capability Service Offerings & Agreement -


21-11-2008

Ultracomp: PRINCE2 insight

Onze PRINCE2 trainingen ondersteunen u bij het beantwoorden van onderstaande vragen zoals:
- Hoe zorg je dat je als projectleider geen lijder van het project wordt?
- Hoe lever je als project de deliverables op, zodanig dat de opdrachtgever tevreden is?
- Hoe zorg je voor voldoende grip op een project?
- Wat is het doel van het project en met welke resultaat kun je dat doel bereiken?

Vanuit de functie die u vervult en de ervaring binnen


21-11-2008

Ultracomp en ITIL v3 Capability Studies: the story so far

Vanaf begin oktober 2008 zijn voor u de examens voor een aantal ITILv3 Capability Studies en Lifecycle Studies door APMG beschikbaar gesteld. De Capability Studies zijn redelijk vergelijkbeer met de ITIL Practitioners en Lifecycle studies zijn gericht op het managen van een fase in de levenscyclus van een dienst.