ITIL Foundation

Door: Ultracomp  15-08-2011
Trefwoorden: Training, Itil, Proces Management

 

(accredited by APMG and EXIN)

Deze ITIL ®  Foundation training brengt de deelnemer middels praktische voorbeelden, een casus en opdrachten de basis principes, processen en begrippen bij betreffende ITIL.

CURSUSDUUR EN STUDIEBELASTING
De cursusduur beslaat 3 dagen. Voor het examen moet daarnaast rekening gehouden worden met 12 studie-uren.

DOEL
Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis van:

 • Het belang van IT dienstverlening en het beheer van de IT Infrastructuur voor een organisatie en hoe deze IT dienstverlening waarde creëert voor de organisatie;
 • Diensten, organisaties en procesmatig werken;
 • De ‘IT Service Lifecycle’;
 • De belangrijkste concepten, principes, modellen en processen binnen de verschillende stadia van de ‘IT Service Lifecycle’ (Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operations en Continious Service Improvement);
 • Integratie dan wel referentie naar andere standaarden of ‘best practices’ in de markt;
 • Functies en rollen.


Met deze training waarbinnen ook een proefexamen wordt afgelegd is de deelne(e)m(st)er optimaal voorbereid voor het examen ITIL Foundation in IT Service Management van APMG. Het examen bestaat uit 40 multiple choicevragen en duurt 1 uur. Het certificaat geeft u 2 APMG credit points in ITIL  certificering.

WERKWIJZE
Klassikale en interactieve behandeling van de leerstof. De leerstof volgt de levenscyclus van een dienst. Per fase van ‘IT Service Lifecycle’ wordt middels praktijksituaties en een casus (inclusief opdrachten) de leerstof geïntroduceerd. Op basis van de resultaten van de casusopdrachten en (eventuele) ontstane inhoudelijke discussie wordt de theorie uitgewerkt en op het einde getoetst.

U kunt ITIL Foundation ook als zelfstudie doen. U ontvangt de cursusboeken, het materiaal, het EXIN leaflet en een proefexamen thuis. Hiermee kunt u op eigen gelegenheid en tijdsbeslag de leerstof bestuderen. Heeft u het proefexamen gedaan dan kunt u deze samen met eventuele vragen naar Ultracomp sturen. De docent komt dan op een afgesproken datum een hele dag bij u op locatie om de ITIL Foundation cursus te evalueren en (indien nodig) de kennis aan te scherpen.

DOELGROEP EN VOOROPLEIDING
Medewerk(st)ers, die betrokken zijn in het beheersen, sturen of leveren van de IT dienstverlening en worden verondersteld kennis te hebben van de (werk)processen binnen Service Management. Deze training is tevens voor degene, die verder opgeleid willen worden binnen Service Management (bijvoorbeeld met een ITIL Practitioner of ITIL Service Manager certificaat).

De deelnemers dienen over elementaire kennis te beschikken van en ervaring te hebben in automatisering, automatiseringsmiddelen en het beheer daarvan.
 
INHOUD
Gedurende de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Structuur Foundation Training en Kwalificaties;
 • Service Management in de praktijk;
 • Service Life Cycle;
 • Service Strategy;
 • Service Design;
 • Service Transition;
 • Service Operations;
 • Continuous Service Improvement;
 • Rollen en Functies;
 • Competenties en training;
 • Technologie en Architecturen;
 • Oefenexamen.


KWALITEIT
Het theoretische en met name praktische deel van ITIL van deze training wordt verzorgd door een ervaren en vakkundig trainer. Onze organisatie, trainers en materiaal zijn geaccrediteerd door CEDEO, VOI, APMG en EXIN en worden regelmatig door deze instanties getoetst.

MATERIAAL
Elke cursist wordt onderstaand materiaal ter beschikking gesteld:

 • Cursusmap met daarin o.a. opgenomen:
  • Presentatie (handouts);
  • Casus;
  • Opdrachten;
  • Begrippen en definitielijst;
  • Proefexamen.
 • Het itSMF introductieboek “Foundations of IT Service Management op basis van ITIL”.

Trefwoorden: in company, Itil, Itil V3 Foundation Training, Proces Management, Proces Management Trainingen, Training, Ultracomp,

Andere producten en diensten van Ultracomp

19-08-2011

BiSL Foundation

BiSL Foundation geeft je een praktische structuur en richtlijnen om de informatie voorziening goed te organiseren binnen Functional Beheer.


19-08-2011

ITIL CMDB

ITIL CMDB: geeft een bredere en diepgaande kennis van de toegevoegde waarde en rol van de CMDB, onderdeel Service Lifecycle.


19-08-2011

ITIL Service Catalogue

EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER


15-08-2011

ITIL ® Managing Across the Lifecycle

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


22-07-2011

ITIL v3 Trainingen

Ultracomp bied de volgende trainingen aan: - ITIL v3 Foundation - ITIL v3 Intermediate Capability Service Offerings & Agreement -


21-11-2008

Ultracomp: PRINCE2 insight

Onze PRINCE2 trainingen ondersteunen u bij het beantwoorden van onderstaande vragen zoals:
- Hoe zorg je dat je als projectleider geen lijder van het project wordt?
- Hoe lever je als project de deliverables op, zodanig dat de opdrachtgever tevreden is?
- Hoe zorg je voor voldoende grip op een project?
- Wat is het doel van het project en met welke resultaat kun je dat doel bereiken?

Vanuit de functie die u vervult en de ervaring binnen


21-11-2008

Ultracomp en ITIL v3 Capability Studies: the story so far

Vanaf begin oktober 2008 zijn voor u de examens voor een aantal ITILv3 Capability Studies en Lifecycle Studies door APMG beschikbaar gesteld. De Capability Studies zijn redelijk vergelijkbeer met de ITIL Practitioners en Lifecycle studies zijn gericht op het managen van een fase in de levenscyclus van een dienst.