ITIL ® Managing Across the Lifecycle

Door: Ultracomp  15-08-2011
Trefwoorden: Training, Itil, Proces Management

 


CURSUSDUUR EN STUDIEBELASTING
De cursus bestaat uit 5 werkdagen, verdeel over twee delen. Voor het examen, dient nog rekening te worden gehouden met 28 studie-uren.


DOEL
Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

 • Strategische wijziging op Service Management gebied in gang te zetten, te begeleiding en te sturen;
 • Service Management en alle daaraan gerelateerde facetten en processen te ontwerpen, te borgen en te sturen in de organisatie;
 • Risico’s te managen;
 • De performance van Service Management te toetsen en te beoordelen;
 • Om de aan Service Management gerelateerde uitdagingen te herkennen en aan te pakken;
 • Praktisch en effectieve relaties te leggen met andere bewezen methodieken in de markt;
 • De ITIL principes en concepten te begrijpen en aan anderen over te dragen.


WERKWIJZE
De training wordt gegeven op basis van de theorie, met uitstappen naar de praktijk middels groepsopdrachten en praktijk gerelateerde discussies en cases. Op deze wijze worden de ITIL concepten concreet en toepasbaar gemaakt voor de praktijk.


DOELGROEP EN VOOROPLEIDING
De module ITIL Intermediate Managing across the Lifecycle is bedoeld voor beheerspecialisten en managers, CIO’s, (Senior) IT Managers, procesmanagers, consultants, auditors en IT professionals, die zich bezig houden of bezig gaan houden met de invulling en besturing van (grote delen) business en service management.
U heeft enige jaren werkervaring met één of meer ITIL processen op het gebied van Service Management.

Voor deze training dient de kandidaat al minimaal 17 APMG credit points te hebben behaald middel een combinatie van de ITIL  Lifecycle en/of Capability studies.

Het examen bestaat uit 8 multiple choice vragen gebaseerd op een scenario en duurt 90 minuten. Het Managing across the Lifecycle geeft u de laatste vijf APMG credit points, die nodig zijn voor the titel ITIL  Expert.


INHOUD
In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het Managen van Strategische wijzigingen (ROI, portfoliomanagement, waarde leveren aan de klant, invloed uitoefenen en vaststellen van de scope);
 • Hoe diensten uit te faseren;
 • Het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening;
 • Identificeren, analyseren en managen van risico’s;
 • Plannen en implementeren van Service Management (plannen, ontwerpen, realiseren, bewaken, controleren en sturen);
 • Het identificeren en anticiperen op alle uitdagingen gerelateerd aan de implementatie en uitvoering van service management;
 • Het toetsen en beoordelen, van service management en de daaraan gerelateerde onderwerpen en processen;
 • Inzicht in ander belangrijke methodieken in de markt, die service management kunnen ondersteunen;
 • Voorbereiding op het examen.


KWALITEIT
Al onze  trainingen zijn geaccrediteerd door APMG en EXIN. Hiermee zal de Ultracomp organisatie, het materiaal en haar trainers volledig voldoen aan de kwaliteitseisen van APMG. Daarnaast is Ultracomp ook door de VOI en CEDEO geaccrediteerd om de kwaliteit van onze diensten te bewaken en te verhogen.


MATERIAAL
Elke cursist ontvangt een cursusmap met daarin opgenomen;

 • De handouts van de presentatie;
 • Casus, als leidraad gedurende de training;
 • De opdrachten;
 • Proefexamen;

Daarnaast worden voor de kandidaat de OGC set ITIL Service Lifecycle aangevuld met die boeken die de kandidaat nog niet heeft verkregen met eerdere (intermediate) trainingen.

Trefwoorden: in company, Itil, ITIL v3 Managing Across the Lifecycle, Itil V3 Trainingen, Proces Management, Proces Management Trainingen, Training, Ultracomp,

Andere producten en diensten van Ultracomp

19-08-2011

BiSL Foundation

BiSL Foundation geeft je een praktische structuur en richtlijnen om de informatie voorziening goed te organiseren binnen Functional Beheer.


19-08-2011

ITIL CMDB

ITIL CMDB: geeft een bredere en diepgaande kennis van de toegevoegde waarde en rol van de CMDB, onderdeel Service Lifecycle.


19-08-2011

ITIL Service Catalogue

EXPERIENCE IS THE BEST TEACHER


15-08-2011

ITIL Foundation

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


22-07-2011

ITIL v3 Trainingen

Ultracomp bied de volgende trainingen aan: - ITIL v3 Foundation - ITIL v3 Intermediate Capability Service Offerings & Agreement -


21-11-2008

Ultracomp: PRINCE2 insight

Onze PRINCE2 trainingen ondersteunen u bij het beantwoorden van onderstaande vragen zoals:
- Hoe zorg je dat je als projectleider geen lijder van het project wordt?
- Hoe lever je als project de deliverables op, zodanig dat de opdrachtgever tevreden is?
- Hoe zorg je voor voldoende grip op een project?
- Wat is het doel van het project en met welke resultaat kun je dat doel bereiken?

Vanuit de functie die u vervult en de ervaring binnen


21-11-2008

Ultracomp en ITIL v3 Capability Studies: the story so far

Vanaf begin oktober 2008 zijn voor u de examens voor een aantal ITILv3 Capability Studies en Lifecycle Studies door APMG beschikbaar gesteld. De Capability Studies zijn redelijk vergelijkbeer met de ITIL Practitioners en Lifecycle studies zijn gericht op het managen van een fase in de levenscyclus van een dienst.