ITIL Service Catalogue

Door: Ultracomp  19-08-2011
Trefwoorden: Training, Itil, Proces Management

 

DUUR EN VERWACHTE STUDIETIJD
2 werkdagen.
Na de training adviseren wij (gemiddeld) 20 uur zelfstudie ter voorbereiding op het examen. 


DOEL
Na deze training is de kandidaat in staat om:

 • De (belangrijkste) concepten betreffende de Service Catalogue of in relatie tot de Service Catalogue te definieren en te onderscheiden;
 • Diensten te definieren en deze in een Service Catalogue te presenteren;
 • De relatie en diverse visies betreffende de Service Catalogue te beschrijven en toe te passen;
 • Aan te geven hoe techniek dan wel tools het opzetten, onderhouden en verbeteren van de Service Catalogue kan ondersteunen;
 • Een project aanpak te hanteren voor de opzet van een Service Catalogue;
 • De uitdagingen, kritische succesfactoren en risico’s voor de opzet en onderhoud van een Service Catalogue in te zien en deze op gepaste wijze aan te pakken;
 • Een business case te maken ter besluitvorming om te staren met de opzet van een Service Catalogue;
 • Relaties van de Service Catalogue en andere processen te beschrijven en deze relaties te borgen in de organisatie;
 • Zich goed voor te bereiden op het examen.


Met deze training is de kandidaat goed voorbereid op de praktijk en volledig voorbereid op het examen ITIL Service Catalogue. Het examen bestaat uit 40 multiple choice vragen en duurt 75 minuten. De kandidaat krijgt 15 minuten extra als het examen niet beschikbaar is in de moederstaal of de taal die binnen het bedrijf gevoerd wordt. Met het behalen van het examen worden 2 APMG ITIL credit points verdiend.

WERKWIJZE
Deze training wordt klassikaal en interactief verzorgd. Elk onderwerp zal middels discussies, praktijkvoorbeelden en opdrachten worden behandeld.

DOELGROEP
Deze training is bestemd voor:

 • (IT) professionals die gedetailleerde kennis willen nodig hebben over het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een Service Catalogue;
 • (IT) professionals werkzaam in het vakgebied Service management, Service Level Management en / of Service Catalogue;
 • (IT) professionals, die betrokken zijn bij de start van een project ten behoeve van de opzet en / of verbetering van de Service Catalogue;
 • Degenen, die het ITIL Expert in IT Service Management certificaat willen behalen. Deze training is één van de modules om voldoende ITIL credit points te behalen voor deze kwalificatie.


Na deze training en het behalen van het certificaat heeft de kandidaat een bredere en diepgaande kennis van de toegevoegde waarde en rol van de Service Catalogue, een belangrijk onderdeel binnen de Service Lifecycle.


BENODIGDE VOORKENNIS
Deelnemers aan deze training moeten in het bezit zijn van het ITIL Foundation certificaat.


INHOUD
Gedurende de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Waarde creëren met (IT) diensten;
 • Requirements, nut en noodzaak;
 • Service Design in relatie tot de Service Catalogue;
 • Service Catalogue en haar relatie met andere ITIL processen;
 • Service Catalogue een projectmatige aanpak;
 • Hoe een Service Catalogue op te zetten met waardevolle service beschrijvingen;
 • Rapporteren en verbeteren van (diensten in de) Service Catalogue;
 • Kritische succesfactoren, uitdagingen en risico’s betreffende de opzet, het onderhoud en de verbetering van de Service Catalogue;
 • Service Catalogue, hoe de implementatie te starten;
 • Examenvoorbereiding.


KWALITEIT
Het theoretische en met name praktische deel van ITIL van deze training wordt verzorgd door een ervaren en vakkundig trainer. Onze organisatie, trainers en materiaal zijn geaccrediteerd door CEDEO, VOI en APMG en worden regelmatig door deze instanties getoetst.


MATERIAAL
Elke cursist wordt onderstaand materiaal ter beschikking gesteld:
Cursusmap met daarin o.a. opgenomen:

 • Presentatie (handouts);
 • Opdrachten;
 • Begrippen en definitielijst;
 • Proefexamen.

Het OGC boek ‘A study guide to service catalogue’.

Trefwoorden: Itil, Itil V3 Trainingen, Proces Management, Proces Management Trainingen, Training, Ultracomp,

Andere producten en diensten van Ultracomp

19-08-2011

BiSL Foundation

BiSL Foundation geeft je een praktische structuur en richtlijnen om de informatie voorziening goed te organiseren binnen Functional Beheer.


19-08-2011

ITIL CMDB

ITIL CMDB: geeft een bredere en diepgaande kennis van de toegevoegde waarde en rol van de CMDB, onderdeel Service Lifecycle.


15-08-2011

ITIL ® Managing Across the Lifecycle

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


15-08-2011

ITIL Foundation

MOTIVATED PEOPLE MAKE ALL THE DIFFERENCE


22-07-2011

ITIL v3 Trainingen

Ultracomp bied de volgende trainingen aan: - ITIL v3 Foundation - ITIL v3 Intermediate Capability Service Offerings & Agreement -


21-11-2008

Ultracomp: PRINCE2 insight

Onze PRINCE2 trainingen ondersteunen u bij het beantwoorden van onderstaande vragen zoals:
- Hoe zorg je dat je als projectleider geen lijder van het project wordt?
- Hoe lever je als project de deliverables op, zodanig dat de opdrachtgever tevreden is?
- Hoe zorg je voor voldoende grip op een project?
- Wat is het doel van het project en met welke resultaat kun je dat doel bereiken?

Vanuit de functie die u vervult en de ervaring binnen


21-11-2008

Ultracomp en ITIL v3 Capability Studies: the story so far

Vanaf begin oktober 2008 zijn voor u de examens voor een aantal ITILv3 Capability Studies en Lifecycle Studies door APMG beschikbaar gesteld. De Capability Studies zijn redelijk vergelijkbeer met de ITIL Practitioners en Lifecycle studies zijn gericht op het managen van een fase in de levenscyclus van een dienst.