Wapen van Hertog Aelbrecht van Beijeren boven de ingang:

Wapen van Hertog Aelbrecht van Beijeren boven de ingang: van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

Door: Stichting Sint Nicolaas Gasthuis  12-04-2011
Trefwoorden: Charitatief

Wapen van Aelbrecht van Beijeren boven de ingang van het Gasthuis. Dit beeldhoudwerk boven het karakteristieke poortje werd bij de sloop van het gebouw aan de Grote Halstraat gespaard  en prijkt nu boven de hoofdingang van het pand aan de Amsterdamste Veerkade. Dit wapen doet nu tevens dienst als logo van de Stichting Sint Nicolaas Gathuis.

Trefwoorden: Charitatief

Andere producten en diensten van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis

Beleidsdocument van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
03-11-2013

Beleidsdocument

In dit beleidsdocument (met looptijd van febr 2016 tot eind 2017) wordt onder meer vermeld en toegelicht het doel van de Stichting Sint Nicolaas Gasthuis, het beheer van het vermogen, de wijze van besluitvorming en de bestedingen.


Operationeel plan van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
19-04-2011

Operationeel plan

In de bestuursvergadering van 19 maart 1980 werd besloten de nieuwe statuten in een notariële akte te doen opnemen. De nieuwe doelstelling werd het financieren van goede doelen....


Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis vanaf 1904: van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
12-04-2011

Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis vanaf 1904:

 Het St. Nicolaas Gasthuis verhuisde in 1904 van de Grote Halstraat naar een nieuw pand aan de Amsterdamse Veerkade....


Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis in de periode 1355 - 1904: van Stichting Sint Nicolaas Gasthuis thumbnail
22-01-2011

Historie van het Sint Nicolaas Gasthuis in de periode 1355 - 1904:

“Een der oudste en merkwaardigste der Haagsche gedichten van liefdadigheid”,  schrijft W.P van Stockum in zijn boek:  “‘s-Gravenhage in den loop der tijden”.  Het ommuurde terrein waarop het St. Nicolaas of Suppoosten Gasthuis zich bevond.....