VETZUURSAMENSTELLING VAN SNACKS STERK VERBETERD

Door: Aksv  28-02-2006
Trefwoorden: Voedselveiligheid, Convenant, Transvetzuren

28 februari 2006 - Nederlandse producenten van snacks hebben gezamenlijk een forse verbetering van de vetzuursamenstelling van hun producten gerealiseerd. Ten opzichte van 2002 is het aandeel van transvetzuren in de snacks met 70% gedaald. Voorzitter Hans Vermeulen van de Algemene Kokswaren- en Snackproducenten Vereniging (AKSV) is zeer verheugd over deze cijfers. "De leden van de AKSV hebben de doelstellingen die zijn overeengekomen in de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling ruim gehaald. We zullen er echter onverminderd naar blijven streven om het aandeel transvetzuren en onverzadigde vetten nog verder terug te dringen", aldus Vermeulen.

Convenant
In 2002 heeft het Productschap Margarine, Vetten en Oliën de 'Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling' opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen aanbieders en afnemers van plantaardige vetten en oliën met als doel het gehalte aan transvetzuren en verzadigde vetten in voedingsmiddelen te laten dalen. De AKSV heeft zitting in deze Task Force. Volgens de Gezondheidsraad verlagen producten met een betere vetzuursamenstelling het cholesterolgehalte en daarmee het risico op hart- en vaatziekten.

Resultaten
De AKSV heeft in 2003 een Plan van Aanpak opgesteld met als doel het gehalte aan transvetzuren in snacks met 50% te reduceren en de hoeveelheid verzadigde vetten te verminderen met 30%. De resultaten van drie opeenvolgende metingen wijzen uit dat het totaal gehalte aan transvetzuren in door de leden van de AKSV geproduceerde (vlees)snacks t.o.v. 2002 is gereduceerd met 70%. Daarmee is de doelstelling ten aanzien van transvetzuren dus ruimschoots gehaald. Ook het gehalte aan verzadigde vetzuren is inmiddels behoorlijk gedaald. "Ik verwacht ook dat de doelstelling om deze vetzuren in onze producten met 30% te verlagen eind 2006 zal zijn gerealiseerd" aldus de voorzitter van de AKSV.

Trefwoorden: Convenant, Transvetzuren, Voedselveiligheid

Contact Aksv

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share